חיפוש

פגיעה מינית בילדות: השלכות ארוכות טווח, תאוריה, מחקר וטיפול

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך 4.3.20 התקיים באוניברסיטת חיפה יום העיון "פגיעה מינית בילדות – השלכות ארוכות טווח, תיאוריה, מחקר וטיפול". יום העיון נערך על ידי המרכז הקליני הבין-תחומי של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. בפתח יום העיון בירכו פרופ' רבקה יהב, ראש המרכז הקליני הבין-תחומי, וכן הבמאי דן וולמן. ההרצאות השונות התמקדו בהשלכות המורכבות וארוכות הטווח של פגיעה מינית בילדות, תוך הישענות על תיאוריות רלוונטיות ועל ממצאים מעולמות המחקר והטיפול. כמו כן, במסגרת היום העיון הוצג המחזה "המדידן", אשר נכתב ובוים על ידי דן וולמן. נביא לכם כאן חלק מההרצאות שניתנו במהלך הכנס.

דיסוציאציה בעקבות טראומה מינית בילדות: עקרונות אבחון וטיפול – פרופ' אלי זומר

במסגרת הרצאתו תיאר פרופ׳ אלי זומר את תופעת הדיסוציאציה, הן במופעה הנורמלי והיומיומי, הן כמנגנון התמודדות והגנה, והן כפסיכותפתולוגיה. לדבריו, היכולת לדיסוציאציה טבעית ונפוצה בקרב ילדים. על כן, בעתות מצוקה קיצונית עשויים ילדים להשתמש בה כמנגנון הגנה הישרדותי שנועד לווסת את סבלם הנפשי. בהקשר זה סקר פרופ' זומר את סוגי השלכות הנפשיות ארוכות הטווח של דיסוציאציה שמקורה בטראומות בילדות, וכן את מקומו החשוב של הטיפול במטופלים הסובלים מהן.מציצנות ופדופילה – פרופ' (אמריטוס) אליעזר ויצטום

במסגרת הרצאתו, פרופ' אליעזר ויצטום התמקד במאפיינים השונים של מציצנות ופדופיליה ובקשר ביניהן לבין פגיעות מיניות בילדות. לטענת פרופ' ויצטום, על אף שהן נתפסות כהפרעות נפשיות, יש להסתכל על מציצנות ועל פדופיליה כפאראפילות – התנהגויות מיניות חריגות, ותיאר את ההקשרים בהם התנהגויות אלה נקשרות בפגיעה מינית. הוא תיאר היבטים נוירוביולוגיים, פסיכיאטריים, קוגניטיביים ואישיותיים של אנשים המפגינים אותן, וכן סקר את ההתפתחות של החשיבה הקלינית והמחקרית על כל אחת מהתופעות הללו.


טיפול במרתפי הנפש והדיסוציאציה של פוגע מינית – ד"ר עפרה אשל

בהרצאתה ביקשה ד"ר עפרה אשל להתבונן באופן מעמיק בהתנסותה כמטפלת עם מטופל פוגע מינית, אותו ליוותה בתהליך טיפולי ארוך. מדבריה עולה כי סיטואציה טיפולית כזו, אשר דורשת נכונות להימצא עם המטופל באיזורי נפש חשוכים, מחייבת התמודדות עם שאלות קשות. על אף שחלק מההרצאה לא הובא כאן על מנת לשמור על חיסיון המטופל, הדיון המרתק של ד"ר אשל סייע לשפוך אור על החוויה הרגשית העמוקה והסבוכה שלה כמטפלת. בהקשר זה, תיארה ד"ר אשל שני מושגי יסוד חשובים שעמדו בלב הבנתה את המטופל ואת מה שהתחולל בטיפול: 'הינכחות' המטפל ('הינכחות' מצרוף המילים הינתנות ו-נוכחות) והתחברות או מחוברות-נפש מטפל-מטופל.

פאנל בהנחיית פרופ' רבקה יהב