חיפוש

רוחות רפאים בחדר הילדים: על תהליכים של העברה בין-דורית

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת לפסיכותרפיה - גיליון 4/20

תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות | עבודה טיפולית עם הורים מבוססת התקשרות, מנטליזציה והעברות בין דוריות | במחשבה שנייה על העברה בין דורית | רוחות במשפחה המאמצתבמאמרה הקנוני משנת 1975, טבעה סלמה פרייברג את המושג 'רוחות רפאים בחדר הילדים'. באמצעות מושג זה, ביקשה פרייברג לתאר את התהליך בו חוויות ילדות קשות עשויות להתעורר בהורה עם הכניסה להורות, תוך שהן מעצבות את הקשר שנבנה עם הילד. היא הציעה כי היות וחוויות אלו אינן מעובדות כראוי, הן מגבילות את יכולתו של ההורה ליצור קשר עמוק וקרוב עם ילדו, ובמהלך של העברה בין דורית מנציחות ומשמרות את הטראומה. בשנת 2005 פיתחה אליסיה ליברמן את התיאוריה של פרייברג והוסיפה את המושג המקביל של 'מלאכים בחדר הילדים', המתייחס דווקא להשפעות הוריות מיטיבות ולהעברה בין דורית של גורמי חוסן. בגיליון הנוכחי, ריכזנו עבורכם מאמרים והרצאות מצוינים אשר דנים מזוויות שונות בנושא העברה בין דורית.

נפתח עם הסקירה הנהדרת ליום העיון תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות שכתבה אולגה גבר. יום העיון נערך ביוזמתם של מכון שלם והחטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל, וביקש לערוך דיון מחודש במודל של התייעצויות טיפוליות הורה-ילד. לעומת התיאור שהציעה פרייברג להורות המצויה בעמדת הזדהות עם התוקפן, המודל של תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות מתבונן בתהליך ההעברה הבין דורית דרך מושג ההזדהות ההשלכתית.

נמשיך עם ההרצאה עבודה טיפולית עם הורים מבוססת התקשרות, מנטליזציה והעברות בין דוריות, אותה נתנה ד"ר הילי כוכבי במסגרת הכנס "גוונים של הורות". הכנס היה פרי יוזמתם המשותפת של האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל וגורמים נוספים מן התחום. בדבריה, הציעה ד"ר כוכבי מודל אינטגרטיבי לעבודה טיפולית עם הורים, אשר מבוסס על שלוש גישות מרכזיות מעולם הפסיכולוגיה ההתפתחותית וביניהן תפיסת ההעברה הבין דורית.

הרצאה מרתקת נוספת אשר עסקה בנושא ניתנה על ידי פרופ' יולנדה גמפל במסגרת כנס "שיחות" משנת 2018. פרופ' גמפל ביקשה לדבר על תופעות טרנס-דוריות, אותן תיארה כתהליכים נרחבים של טרנספרנס וטרנספורמציה בין הדורות. בתוך כך, פרופ' גמפל הדגישה את הצורך לנוע מן המישור הפרטיקולורי של הסובייקט אל ההקשרים הכוללניים בהם מתרחשת העברה בין דורית, כגון מלחמה, שואה וטרור. בהמשך להרצאתה, התדיינו בנושא ד"ר אביבה מזור ומר עמנואל עמרמי.

נסיים עם תקציר מאמרה המאלף של בטי ג'ין ליפטון אודות רוחות במשפחה המאמצת. במסגרת המאמר, ליפטון מפתחת את המונח אותו הציעה סלמה פרייברג ומקשרת בינו ובין תהליכים בין דוריים המתהווים בתהליכי אימוץ. היא מתארת את הרוחות השונות שעשויות לרדוף את חברי טריאדת האימוץ ואת התהליכים המורכבים עמם עשויים להתמודד בני המשפחה והמטפל המלווה אותם.