חיפוש

צילום הרצאתו של פרופ' אוטו קרנברג בישראל

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

ב-8.11.17 התקיים בארץ כנס בהשתתפות פרופ' אוטו קרנברג, ביוזמה משותפת של מכון טריאסט שריג לפסיכותרפיה ושל תכנית 'מפת-דרכים' - בית הספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מרכז ויניקוט בישראל. סרטון זה כולל את הרצאתו המלאה של פרופ' קרנברג (ללא הצגת המקרה הקליני שניתנה לאחריה), וכן את דברי הפתיחה והברכות של ד"ר יוסי טריאסט, ד"ר מאיר שטיינבוק ופרופ' רחל בלס.

פרטים על מכון טריאסט-שריג ניתן לראות באתר המכון www.triest-sarig.co.il

פרטים על מרכז ויניקוט, תכניות הלימודים בו, הקליניקה של המרכז, אירועים מדעיים וסרטונים מכנסים קודמים ניתן למצוא באתר המרכז www.winnicottisrael.com 

לסקירת ההרצאה על ידי מור בר