חיפוש

נפש, תודעה ורוחניות בפסיכותרפיה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-20.12.19 נערך יום העיון "נפש, תודעה ורוחניות בפסיכותרפיה" מטעם מכון מפרשים במכללה האקדמית ת"א-יפו. יום העיון ביקש לתת במה לעיסוק ההולך ומתרחב בימינו במפגש שבין רוחניות ופסיכולוגיה מערבית. בתוך כך, ביקשו מארגני הכנס להתבונן דרך פריזמה אקדמית בזרמי הבודהיזם, שאמניזם, קבלה ומיסטיקה, תוך בחינת הערך התרפויטי הטמון במסורות אלו. את יום העיון פתחו ד"ר שרון זיו ביימן וד"ר אנדרס קוניצ'זקי.

הייתכן דיאלוג בין מדע פילוסופיה ורוח? - פרופ' עפרה מייזלס

במסגרת הרצאתה, ביקשה פרופ' עפרה מייזלס לטעון כי לא רק שאין סתירה בין רוחניות ופסיכותרפיה, אלא שיש הכרח מוסרי ומקצועי מצד אלו העוסקים בטיפול לשלב רוחניות בפסיכותרפיה. היא ביקשה לתאר את תהליך ההתקרבות בין עולם הרוחניות לעולם המדע כחלק מתנועה אינטלקטואלית רחבה, המאמצת השקפה הוליסטית יותר של המציאות. בדבריה, הביאה פרופ' מייזלס רקע המשגתי-תיאורטי, ממצאים מחקריים עדכניים וכלים קונקרטיים לעבודה קלינית מכוונת רוחניות.

טרנסצנדנטיות עצמית: מיסטיקה או טכניקה? – ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

במסגרת הרצאתו, טען ד"ר אנדרס קוניצ'זקי כי טרנסצדנטיות עצמית, המוגדרת כיכולת לצאת מגבולות העצמי ולהתחבר למשהו רחב וקולקטיבי יותר, עשויה להוות טכניקה חשובה וייחודית בפסיכותרפיה. בדבריו תיאר את המרכיבים השונים של טרנסצדנטיות, כמו גם היבטים מרכזיים העומדים בבסיסה של פסיכולוגיה טרנספרסונלית. בהמשך, בחן ד"ר קוניצ'זקי את מקומם של האגו ופונקציית האחרות בתהליכי שינוי נפשיים, והציע כי יחסי הגומלין המתקיימים ביניהם מדגישים את תרומתם התרפויטית של כלים רוחניים כמו מיינדפולנס.

תיאוריות וזרמים המשפיעים על "הקליניקה הרוחנית"

פרקטיקות קליניות מבוססות מיינדפולנס – ד"ר מירב חרמש שוסטק

ד"ר מירב חרמש שוסטק הציגה בהרצאתה יישומים של מיינדפולנס בפסיכותרפיה והתמקדה באופן ספציפי ביישומים המתבצעים במסגרת של טיפול פסיכודינמי פרטני. מדובר בשיטות אשר מאפשרות למטופל להיכנס למצב תודעה הכולל התבוננות עצמית מעמיקה, בנוכחותו ובתמיכתו של המטפל. ד"ר חרמש שוסטק טענה כי שיטות אלו נותנות מענה למחסור הקיים בפרקטיקה הפסיכואנליטית בהתייחסות לחקר החוויה והגוף, והציעה סקירה של תפיסת מקומו של הגוף בחשיבה הפסיכודינמית.

פסיכואנליזה ורוחניות – גב' רות גולן

בהרצאתה ביקשה רות גולן לפתח דיון המתקיים בשני ענפים מרכזיים בעלי שורש משותף; חקר הסיבתיות הנפשית באמצעות הפסיכואנליזה הפרוידיאנית והלקאניאנית, והחיפוש אחר אמת הנוגעת בסיבה ובתכלית באמצעות היבטים רוחניים מאסכולות מגוונות, ביניהן הקבלה היהודית. במסגרת דיון זה, טענה גולן כי פרויד ולקאן הגבילו את החקירה הפסיכואנליטית לשני ממדים מרכזיים של התפתחות נפשית, אשר לא כללו התפתחות רוחנית – ממד היצר (דחפים) וממד היצירה (תהליכי סובלימציה ואידאליזציה). עם זאת, אנליטיקאים כדוגמת אייגן וביון הוסיפו לדבריה את הממד הרוחני, אותו כינתה ממד היוצר.

האבולוציה של מולטי-פסיכיזם: היפנואנליזה בשיטת מצבי אגו ופרקטיקות בודהיסטיות עתיקות - ד"ר איתן אברמוביץ

בפתיחת הרצאתו, תיאר ד"ר איתן אברמוביץ את המהלך ההיסטורי אשר נסלל מהופעתן של פרוצדרות טיפוליות לגירוש השטן ועד לביסוס ההבנה אודות קיומם של מצבי אגו ומולטי-פסיכיזם. את האגו הגדיר ד"ר אברמוביץ כפונקציה שנועדה לתווך בין העולם הפנימי לעולם החיצוני ובנוסף בין מצבי אגו פנימיים ושונים של האדם. בהמשך ומתוך המסלול ההיסטורי אשר שירטט, עבר ד"ר אברמוביץ לתאר את מקומה של ההיפנוזה בפסיכואנליזה מימיו של פייר ז'נה ועד ימינו.

רוחניות קלינית

שיטת הגודאי: החופש לבחור – ד"ר נדב יופה-נבו

ד"ר נדב יופה-נבו ביקש להדגיש את מקומו של המישור הרוחני בטיפול, כהיבט הנותן מענה לחוויית הפחד היושבת בבסיס מצוקתם של מטופלים רבים. בהמשך דבריו הציג את גישת הגו-דאי, אשר מחברת בין חמשת האלמנטים ובין חמישה ממדים טיפוליים: אוויר-מחשבות, מים-רגשות, אש-שינוי, אדמה-יישום והאלמנט החמישי-מודעות. בתוך כך, ד"ר יופה-נבו הציע כי לאדם תמיד יש את החופש לבחור את הרגשות והמחשבות שלו באופן שמעצב את חייו.

היפנוזה כאמצעי גישור בין הפרסונלי לטרנספרסונלי – ד"ר יוסי מאירסון

בפתיחת הרצאתו, שיתף ד"ר יוסי מאירסון בתהליך החיפוש המקצועי שעבר, וסיפר כי אל ההיפנוזה הגיע לאחר שחש שהגישה הפסיכודינמית מייצרת תהליכי שינוי אטיים מדי. את ההיפנוזה הגדיר ד"ר מאירסון כמצב תודעתי בו המטפל עוזר למטופל לעבור תהליך של שינוי בו הוא חפץ. בהמשך דבריו הרחיב ד"ר מאירסון על הפסיכולוגיה הטרנספרסנולית ותיאר את האופנים בהם ניתן לייצר עבודה טיפולית עם מצבי תודעה שונים במסגרת פסיכותרפיה היפנוטית.

מה לכל הרוחות זה ליווי רוחני?  – גב' הילה אשחר

את הרצאתה פתחה גברת הילה אשחר בהתנסות חווייתית אשר ביקשה לחדד את ההיבט החד-פעמי והייחודי הטמון לטענתה בכל נפש אנושית. בתוך כך, היא הציעה כי הבנת המוות כחוויה סופית ואין-סופית היא הבסיס לעבודת הליווי הרוחני. עבודה זו הוצגה על ידי אשחר כמבוססת על גישה אנושית, מתבצעת "בגובה העיניים" ומבקשת לראות את האדם במקום בו הוא מצוי באמצעות כלים של הקשבה הוליסטית.

דברי פתיחה

  • ד"ר שרון זיו ביימן

  • ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

    </p=div>

על הטוב שבאדם - היבטים תיאורטיים וקליניים
הכנס השנתי הבינלאומי, בהשתתפות הפסיכואנליטיקאי פרופ' סלמן אקטאר. הכנס יכלול שלושה מושבים עם פרופ' אקטאר, כולל הדרכה חיה על אנליזה, וחמש הרצאות מקבילות.
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, אונליין
04/04/2021
התכנית לפסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית ע"ש אלה עמיצור
תכנית תלת-שנתית המוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
מכללת סמינר הקיבוצים
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה
תוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
פתיחת ההרשמה ללימודי הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנלטית במרכז ויניקוט
מרכז ויניקוט
שנה"ל תשפ"ב
תכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
החלה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב! תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה. ראש התכנית לפסיכותרפיה- ד"ר מירב רוט.
אוניברסיטת תל אביב
שנה"ל תשפ"ב
מפיצול לאינטגרציה
AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית. שני ימי עיון מקוונים בשיתוף ד"ר דיקון בוינגטון וד"ר פטר פוגל .
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס שבאוניברסיטה העברית, מכון חרוב ומרכז פרויד
חמישי-שישי, 4-5.3.2021
על הטוב שבאדם - היבטים תיאורטיים וקליניים
הכנס השנתי הבינלאומי, בהשתתפות הפסיכואנליטיקאי פרופ' סלמן אקטאר. הכנס יכלול שלושה מושבים עם פרופ' אקטאר, כולל הדרכה חיה על אנליזה, וחמש הרצאות מקבילות.
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, אונליין
04/04/2021
התכנית לפסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית ע"ש אלה עמיצור
תכנית תלת-שנתית המוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
מכללת סמינר הקיבוצים
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה
תוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
פתיחת ההרשמה ללימודי הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנלטית במרכז ויניקוט
מרכז ויניקוט
שנה"ל תשפ"ב
תכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
החלה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב! תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה. ראש התכנית לפסיכותרפיה- ד"ר מירב רוט.
אוניברסיטת תל אביב
שנה"ל תשפ"ב
מפיצול לאינטגרציה
AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית. שני ימי עיון מקוונים בשיתוף ד"ר דיקון בוינגטון וד"ר פטר פוגל .
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס שבאוניברסיטה העברית, מכון חרוב ומרכז פרויד
חמישי-שישי, 4-5.3.2021