חיפוש

הייתכן דיאלוג בין מדע פילוסופיה ורוח?

מרצה:
פרופ' עפרה מייזלס

במסגרת הרצאתה, ביקשה פרופ' עפרה מייזלס לטעון כי לא רק שאין סתירה בין רוחניות ופסיכותרפיה, אלא שיש הכרח מוסרי ומקצועי מצד אלו העוסקים בטיפול לשלב רוחניות בפסיכותרפיה. היא ביקשה לתאר את תהליך ההתקרבות בין עולם הרוחניות לעולם המדע כחלק מתנועה אינטלקטואלית רחבה, המאמצת השקפה הוליסטית יותר של המציאות. בדבריה, הביאה פרופ' מייזלס רקע המשגתי-תיאורטי, ממצאים מחקריים עדכניים וכלים קונקרטיים לעבודה קלינית מכוונת רוחניות.