חיפוש

מיל"ה: מודל ייחודי להתערבות מערכתית: לבנת בירנבאום

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של לבנת בירנבאום מתוך יום העיון לראות את הילד מבעד למסך ה-ADHD.

בירנבאום הציגה את הפרעת הקשב כהפרעה רב תחומית והביאה בהתאם לכך את האמונה כי המודל הנכון ביותר בטיפול הוא התערבות רב תחומית ורב ממדית. במודל של מרכז מיל"ה הצעד הראשון הוא אינטייק עומק של מספר חודשים אשר מתמקד בניסיון להבין לעומק את הילד בו מטפלים. לאחר שלב ההיכרות נעשה מיפוי של הכוחות והקשיים של כל ילד ולפי מיפוי זה נבנית תוכנית להתערבות במישורים הלימודיים, החברתיים והרגשיים. את התכנית חושפים לסביבתו המשמעותית של הילד ומוצמד למקרה case manager שתפקידו לווסת ולתווך את התהליך לכל הצדדים. בירנבאום הסבירה כיצד ההתערבות מובנית במישורים השונים ואילו שינויים ושיפורים ניתן לייצר בחייו של הילד בעבודה רב ממדית.

לבנת בירנבאום מנהלת מרכז מיל"ה במועצה האזורית שער הנגב.