חיפוש

התפתחות אחרת: מודלים התפתחותיים שונים

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 19/16

התפתחות מפרספקטיבות תיאורטיות שונות: התפתחות מנרקיסיזם ראשוני לנרקיסיזם משני | תיאוריות ההתפתחות של מאהלר, סטרן ואריקסון | התפתחות המיניות מפרספקטיבה המדגישה את יחסי האם-תינוק ועוד

גיליון זה יעסוק במודלים התפתחותיים מפרספקטיבות תיאורטיות שונות. אך לפני כן, אנו מבקשים להציג מאמרים נבחרים שהתפרסמו בשבועות האחרונים: ד"ר ארנון רולניק ראיין את ד"ר חיים וינברג בנושא מעמדו של הטיפול הקבוצתי. ניצן ליפשיץ סקרה את יום העיון הקליני בנושא הפרעות אכילה בבית החולים תל השומר, ואור שמש סקרה את הסדנא "משמעות החיים בפסיכותרפיה" שהעבירה פרופ' קלרה היל, בכנס הבין-לאומי השנתי ה-47 של האגודה לחקר הפסיכותרפיה (SPR) שהתקיים השנה בירושלים.

---

ההתפתחות הפסיכולוגית בגיל הרך, על שלביה השונים, ריתקה את הפסיכואנליזה כבר מימיו של פרויד, ותיאורטיקנים מאסכולות מגוונות הציעו מודלים התפתחותיים עם דגשים שונים וייחודיים. בגיליון זה נציג מספר מודלים התפתחותיים המציעים אלטרנטיבה או השלמה למודל ההתפתחות הפסיכו-סקסואלי הפרוידיאני.

Smith מציג במאמר התפתחות תפיסת הנרקיסיזם של פרויד את ההיבט ההתפתחותי המשמעותי של מעבר מנרקיסיזם ראשוני לנרקיסיזם משני.

Weinberg‏ מציג במאמר התפתחות בינקות ותחושת העצמי: מאהלר מול סטרן את רעיונותיהם של שניים מהכותבים אשר הציגו תיאוריות התפתחותיות עשירות במיוחד, ואילו סקירת המערכת תיאוריית ההתפתחות בשלבים של אריקסון מציגה מודל התפתחותי אשר מתייחס להתפתחות לאורך החיים, ולא רק בגיל הרך.

מזווית קלייניאנית, Brown‏ מתאר דרך המאמר המעבר לעמדה הדפרסיבית בארגון האישיות הגבולי את התהליך ההתפתחותי החיוני להתפתחות הנורמלית, בו העמדה הדפרסיבית הופכת דומיננטית מהעמדה הסכיזואידית פרנואידית.

Edgcumbe מציגה במאמר סימבוליזציה, חשיבה ואפקט את התפתחות היכולת השפתית-סימבולית מפרספקטיבה של יחסי אובייקט.

לסיום, אנו מביאים את מאמרה של Target המציע מבט על היבט התפתחותי ספציפי - האם המיניות שלנו שייכת לנו? מודל מיניות התפתחותי המבוסס על שיקוף רגשי מוקדם.

לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22