חיפוש

התפתחות אחרת: מודלים התפתחותיים שונים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 19/16

התפתחות מפרספקטיבות תיאורטיות שונות: התפתחות מנרקיסיזם ראשוני לנרקיסיזם משני | תיאוריות ההתפתחות של מאהלר, סטרן ואריקסון | התפתחות המיניות מפרספקטיבה המדגישה את יחסי האם-תינוק ועוד

גיליון זה יעסוק במודלים התפתחותיים מפרספקטיבות תיאורטיות שונות. אך לפני כן, אנו מבקשים להציג מאמרים נבחרים שהתפרסמו בשבועות האחרונים: ד"ר ארנון רולניק ראיין את ד"ר חיים וינברג בנושא מעמדו של הטיפול הקבוצתי. ניצן ליפשיץ סקרה את יום העיון הקליני בנושא הפרעות אכילה בבית החולים תל השומר, ואור שמש סקרה את הסדנא "משמעות החיים בפסיכותרפיה" שהעבירה פרופ' קלרה היל, בכנס הבין-לאומי השנתי ה-47 של האגודה לחקר הפסיכותרפיה (SPR) שהתקיים השנה בירושלים.

---

ההתפתחות הפסיכולוגית בגיל הרך, על שלביה השונים, ריתקה את הפסיכואנליזה כבר מימיו של פרויד, ותיאורטיקנים מאסכולות מגוונות הציעו מודלים התפתחותיים עם דגשים שונים וייחודיים. בגיליון זה נציג מספר מודלים התפתחותיים המציעים אלטרנטיבה או השלמה למודל ההתפתחות הפסיכו-סקסואלי הפרוידיאני.

Smith מציג במאמר התפתחות תפיסת הנרקיסיזם של פרויד את ההיבט ההתפתחותי המשמעותי של מעבר מנרקיסיזם ראשוני לנרקיסיזם משני.

Weinberg‏ מציג במאמר התפתחות בינקות ותחושת העצמי: מאהלר מול סטרן את רעיונותיהם של שניים מהכותבים אשר הציגו תיאוריות התפתחותיות עשירות במיוחד, ואילו סקירת המערכת תיאוריית ההתפתחות בשלבים של אריקסון מציגה מודל התפתחותי אשר מתייחס להתפתחות לאורך החיים, ולא רק בגיל הרך.

מזווית קלייניאנית, Brown‏ מתאר דרך המאמר המעבר לעמדה הדפרסיבית בארגון האישיות הגבולי את התהליך ההתפתחותי החיוני להתפתחות הנורמלית, בו העמדה הדפרסיבית הופכת דומיננטית מהעמדה הסכיזואידית פרנואידית.

Edgcumbe מציגה במאמר סימבוליזציה, חשיבה ואפקט את התפתחות היכולת השפתית-סימבולית מפרספקטיבה של יחסי אובייקט.

לסיום, אנו מביאים את מאמרה של Target המציע מבט על היבט התפתחותי ספציפי - האם המיניות שלנו שייכת לנו? מודל מיניות התפתחותי המבוסס על שיקוף רגשי מוקדם.