חיפוש

על טראומה וצמיחה פוסט-טראומטית: מתוך הכאב

 • 23/2/24

 • רז מסד | ד"ר טלי סמסון | אביבה ססקין-הולמקויסט

 • כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 8/24
 • קשה עד בלתי אפשרי להגיד משהו מובחן וברור על נקודת סיומה של הטראומה הכבירה עמה מתמודדת החברה הישראלית בימים אלו. בהתאם, מושגים כמו פוסט-טראומה או צמיחה פוסט-טראומטית, אשר המשגתם נעוצה בציר זמן ברור ובמרחק מן האירוע הטראומטי אליו הם מתייחסים, מרגישים בעת הזו בלתי מדויקים.

  בכל זאת, המציאות הנוכחית מפגישה את החברה כולה ואת הקהילה הטיפולית בפרט, עם הצורך לחשוב גם את העתיד לבוא. את ההשלכות הבלתי נתפסות של האירועים הקשים להם אנו עדים, ובו בזמן את האפשרות לצמיחה חיובית ושינוי התפתחותי בעקבותיהם.

  מתוך המתח הזה, השבוע בגיליון אספנו עבורכם תכנים אשר נעים בין טראומה לבין צמיחה פוסט טראומטית, בתקווה כי אלה יוכלו לתמוך בעבודה הטיפולית בעת הזו. • נפתח עם סקירת מאמרם של Richard G. Tedeschi ו-Bret A. Moore מאת רז מסד, אשר עוסקת בצמיחה פוסט-טראומטית כפילוסופיה טיפולית אינטגרטיבית. במסגרת הסקירה מוצג בהרחבה מושג הצמיחה הפוסט-טראומטית, וכן גישה טיפולית המושתתת על מושג זה ומשלבת אלמנטים קוגניטיביים-התנהגותיים, נרטיביים, אקסיסטנציאליים ועוד. בנוסף, מובא תיאור מקרה להדגמה של טיפול בגישה זו.


 • נמשיך עם המאמר "התמודדות וצמיחה בעקבות טראומה: התערבות ממוקדת פתרון" מאת ד"ר טלי סמסון ואביבה ססקין-הולמקויסט. במאמר מציגות הכותבות את מודל הטיפול ממוקד הפתרון, אשר מציע התערבות לאחר אירועים טראומטיים המבקשת להתמקד בעתיד, בחוזקות ובחוסן. לצד הצגת המודל, מתארות הכותבות התערבויות ממוקדות פתרון אשר נערכו בעבודה עם נפגעי השבעה באוקטובר.


 • נעבור לסקירת המערכת למאמרם של Richard G. Tedeschi ו-Lawrence G. Calhoun אשר עוסק במודל "המלווה המומחה" לקידום צמיחה פוסט-טראומטית. הסקירה מציגה את העקרונות המנחים של המודל, אשר מדגישים בין היתר את החשיבות במעבר ממצב של "סבל" למצב של "סבל בעל משמעות", וכן בהימנעות מיצירת ציפייה לצמיחה כאשר המטופל מתקשה לראות התקדמות וממשיך לחוש סבל ומצוקה משמעותיים.


 • נסיים עם המלצה לבקר בעמוד אוסף המוקדש כולו למושג צמיחה פוסט-טראומטית בתוך אזור האוספים של בטיפולנט. בעמוד תוכלו למצוא מאמרים והרצאות אשר מתמקדים במושג ובאפשרות לקדם תהליכי ריפוי, התפתחות ומציאת משמעות בחיים שלאחר טראומה.