חיפוש

כשהלב במקום הנכון: תפקידיה של הפסיכולוגיה הקלינית במשבר הקורונה והשלכותיו

אירוע מקוון
18.1.2021
מארגני יום העיון: תכניות המוסמך בפסיכולוגיה קלינית ובפסיכולוגיה קלינית-גרונטולוגית בשיתוף המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי במרכז האקדמי רופין

הרצאות העוסקות בהשלכות החברתיות, נפשיות וכלכליות של משבר הקורונה, כמו גם בשאלה על תפקידה של הפסיכולוגיה הקלינית במשבר זה.

יום העיון המקוון עסק בתפקידיה של הפסיכולוגיה הקלינית במשבר הקורונה והשלכותיו​. בפתח יום העיון נשאו דברי פתיחה מר גבי פרץ, הפסיכולוג הארצי, ומר יורם שליאר, יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. יום העיון נפתח במבט על והרצאה של פרופ' קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר, אודות ההשלכות החברתיות והכלכליות של הקורונה. בהמשך, הרצו ד"ר מעין שורר, פרופ' יוסי לוי-בלז, ד"ר ליאורה בר-טור ושמרית פישר, במושב בנושא "הפסיכולוגיה הקלינית ומשבר הקורונה". בסיום היום נערכו קבוצות דיון אשר התמקדו בניסוח ניירות עמדה בנוגע לתפקידי הפסיכולוגיה הקלינית במשבר, ומושב מסכם בהשתתפות ד"ר רפי יונגמן ופרופ' רחל בכנר. 

על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד - ואף מילה על נרקיס
"מנשקים מנשקים מנשקים - בסוף יוצאת נסיכה". ערב בנצ'מרק על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד. במפגש יוצג מקרה טיפולי ולאחריו יתקיים דיון במקרה מזווית של שתי גישות טיפוליות
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, אונליין
9/6/2022
רסיסי שפה: פגיעה עצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית
פגיעה עצמית לא אובדנית (self injury) ממלאת מגוון פונקציות פסיכולוגיות שביניהן וויסות רגשי, הפסקת מצבי דיסוציאציה, יצירת תקשורת בין אישית, ייצוג היבטים אישיותיים ועוד. אך מהן הדינמיקות הנפשיות הלא מודעות העומדות בבסיסן של פונקציות אלו? הרצאת זום ללא תשלום
המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית
30/5/2022
DBT 2022 - התחברות והתרחבות
הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי, שסוקר התבססות והתרחבות של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל ובעולם. הרצאות מרכזיות של פרופ' ג'יל ראתוס וד"ר יפעת כהן, הרצאות DBTed וסדנאות מקבילות
מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים
9-10/6/2022
על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד - ואף מילה על נרקיס
"מנשקים מנשקים מנשקים - בסוף יוצאת נסיכה". ערב בנצ'מרק על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד. במפגש יוצג מקרה טיפולי ולאחריו יתקיים דיון במקרה מזווית של שתי גישות טיפוליות
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, אונליין
9/6/2022
רסיסי שפה: פגיעה עצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית
פגיעה עצמית לא אובדנית (self injury) ממלאת מגוון פונקציות פסיכולוגיות שביניהן וויסות רגשי, הפסקת מצבי דיסוציאציה, יצירת תקשורת בין אישית, ייצוג היבטים אישיותיים ועוד. אך מהן הדינמיקות הנפשיות הלא מודעות העומדות בבסיסן של פונקציות אלו? הרצאת זום ללא תשלום
המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית
30/5/2022
DBT 2022 - התחברות והתרחבות
הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי, שסוקר התבססות והתרחבות של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל ובעולם. הרצאות מרכזיות של פרופ' ג'יל ראתוס וד"ר יפעת כהן, הרצאות DBTed וסדנאות מקבילות
מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים
9-10/6/2022