חיפוש

קידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית

אוניברסיטת ת"א
19.12.2019
מארגני הכנס: החברה הישראלית לקידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית

הרצאות מכנס ייסוד של החברה הישראלית לקידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית.

במסגרת כנס הייסוד של היפ"ם (החברה הישראלית לקידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית) הציגו מספר דוברים את הנושא של פגיעה מינית והשלכותיה הנפשיות והבריאותיות בפרספקטיבה אינטגרטיבית. בתוך כך, תוארו המורכבויות בטיפול עם נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, הפרעות נלוות נוספות וטיפול בחדרים אקוטיים במוקדים השונים.