חיפוש

סודות של ילדים וסודות מול ילדים: הקשר לתהליכי הדבקה רגשית

המחקר בשנים האחרונות מצביע על ההשפעה הדרמטית של תהליכים עצביים המתקיימים בין שני מוחות. כיצד תהליכים אלו קשורים לסודות ושקרים במשפחה? מה קורה להורים שמחזיקים סוד והאם יש לכך השפעה על הילדים? מה קורה כשהילדים מחזיקים סוד ו/או משקרים להוריהם וכיצד ניתן לסייע במקרים כאלה?