חיפוש

הילכו שניים יחדו - מה לפסיכואנליזה ולפסיכוזה?

בהרצאתו, תיאר פרופ׳ שמואל ארליך את היחסים האמביוולנטיים המתקיימים בין הפסיכואנליזה והפסיכוזות מראשית הדרך הטיפולית. בתוך כך, התייחס לסוגיות כגון התאמת הטיפול האנליטי לתופעות שחורגות מהתחום הנוירוטי, שמירה על טהרת האנליזה, הרחבת המסגרת הטיפולית, פרשנות ישירה אל הלא-מודע ועוד, תוך שהתמקד בטיפול באשפוז, בו גישה אנליטית משולבת עם קהילה טיפולית הממלאת את מקום המסגרת.