חיפוש

התפתחות רגשית מוקדמת ומצבים מנטליים ראשוניים

בהרצאתה הציגה אלינה שלקס התבוננות על התפתחות רגשית מוקדמת, גם בזמן ההריון ובתקופת הינקות, וביקשה להציע כי זו רלוונטית להבנה של מצבים מנטליים ראשוניים עמם אנו נפגשים בעבודה הקלינית עם בוגרים. בדבריה, התייחסה שלקס לשתי מגמות מרכזיות בדיון אודות נפש התינוק ולמשמעויותיהן הקליניות: (1) מגמה המדגישה את מושג הנרקיסיזם הראשוני ותופסת את התינוק כשרוי בהתמזגות עם האובייקט ו-(2) מגמה הרואה בנפש התינוק כבעלת קיום נפרד ומודעות בסיסית גסה לקיומו של האובייקט כבר מראשית החיים. בהמשך דבריה התייחסה גם לאינטרפרטציה פסיכואנליטית של המחקר ההתפתחותי ודנה במגבלות הקיימות בהסקה מתוך הסיטואציה הקלינית אל מקורות ההתפתחות הנפשית.