תפריט נגישות

מקומה של המחלקה הפתוחה במערך האשפוז הפסיכיאטרי

מרצה:
ד"ר נעמה שפרן, ד"ר שלמה מנדלוביץ, ד"ר חגי מעוז, ד"ר יעל דגן, ד"ר צביה זליגמן, גב' דורית גורני, ד"ר שלומית כץ, ד"ר רפי אידלמן, ד"ר סרגיי רסקין, ד"ר אליזבת יובן וד"ר גריגורי כץ.

ד"ר נעמה שפרן פתחה את יום העיון עם הרצאתה "דיאלוג פתוח במחלקה הפתוחה", בה הציגה כיצד ניתן להטמיע במחלקה עקרונות מגישת הדיאלוג הפתוח, שיטה טיפולית המיועדת להתמודדות עם מצבי משבר ובפרט עם פסיכוזה בקהילה. אחריה עלו ד"ר שלמה מנדלוביץ וד"ר חגי מעוז עם הרצאתם "עקרון הרצף במחלקה הפסיכיאטרית", בה הוצגו מודל הרצף הטיפולי ומקומה של המחלקה הפתוחה במערך האשפוז. ד"ר יעל דגן המשיכה עם הרצאתה "התמודדות עם אובדנות במחלקה פתוחה", בה סקרה את השפעת אופי המחלקה על תופעת האובדנות ואת גורמי הסיכון הרלוונטיים וכן הציגה עקרונות למניעה והתמודדות. ד"ר צביה זליגמן וגב' דורית גורני התמקדו בהרצאתן "המרחב הפתוח-סגור-פתוח כמרחב נשימה על שפת תהום" באתגרים בטיפול בנפגעות טראומה מינית במחלקה הפתוחה. בסיום התקיים פאנל מומחים בהשתתפות ד"ר שלומית כץ, ד"ר רפי אידלמן, ד"ר סרגיי רסקין, ד"ר אליזבת יובן וד"ר גריגורי כץ.