תפריט נגישות

ביטוח אחריות מקצועית למטפלים בבריאות הנפש

צוות בטיפולנט

פוליסת 'ביטוח אחריות מקצועית' מהווה רשת ביטחון כלכלית במקרה אשר בו מטופל מגיש תביעה לפיצויים על בסיס שירותים מקצועיים שניתנו, או היו אמורים להינתן, על ידי המטפל (או כל אדם אשר המטפל אחראי עליו, כגון מודרכ/ת, חונכ/ת) במסגרת עבודתו המקצועית. פעמים רבות פוליסת הביטוח כוללת שפה משפטית מורכבת ומבלבלת. על מנת להתמודד עם מצב זה, הכתבה לפניכם מציעה הסבר פשוט ככל הניתן על הנושא, כמו גם דגשים למה חשוב לשים לב.

מה זה ביטוח אחריות מקצועית? 

בביטוח דירה, יותר פשוט לנו להבין כי אנו מבטחים את המבנה או התכולה של הדירה במקרה של נזק. בביטוח אחריות מקצועית התשובה מורכבת יותר – הביטוח מכסה הוצאות הגנה משפטיות במקרה שבו מטופל טוען כי נגרם לו נזק (נפשי או גופני) על ידי איש מקצוע אשר נהג ברשלנות בתחום עיסוקו.

'פקודת הנזיקין' מגדירה 'רשלנות' כאי שימוש במיומנויות של תחום העיסוק, או אי נקיטת זהירות בעת השימוש במיומנויות אלו, כפי שאיש מקצוע סביר וכשיר היה נוהג. כלומר, מדובר במיומנות סבירה הנדרשת מהמטפל, לפי אמות המידה המקובלות או כללי האתיקה של תחום העיסוק. 

חשוב להפריד בין מצבים אחרים בהם העיסוק המקצועי ויכולת ההשתכרות עלולים להיפגע, אך אינם קשורים לביטוח אחריות מקצועית. למשל, במקרה שבו מטפל טוען לפגיעה בעיסוקו המקצועי בעקבות פגיעה בשמו הטוב ברשתות החברתיות על ידי מטופל, מדובר בהליך של ייצוג משפטי. למעשה, משום שהמטפל הוא התובע ולא הנתבע, אין למקרה זה קשר אל ביטוח אחריות מקצועית. 

מה חשוב שיהיה בפוליסה?

ביטוח אחריות מקצועית

כאמור, ביטוח אחריות מקצועית מכסה הוצאות הגנה משפטיות במקרה של תביעת נזיקין מטעם מטופל (או מישהו מטעמו) אשר תובע איש מקצוע בטענה לרשלנות בתחום עיסוקו. הכיסוי כולל כיסויים כגון ייעוץ וייצוג, חוות דעת של מומחים, הוצאות משפטיות, ניהול מו"מ בתביעה, תשלום ללא קבלת פסק דין ופיצויים. הפוליסות מבטחות מטפלים אשר ברשותם תעודת הסמכה ממוסד מוכר (רישיון לעסוק בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, טיפול באמנויות, פסיכיאטריה, ריפוי בעיסוק וכו׳).

הרחבת ביטוח צד ג׳

ביטוח צד ג' מכסה ביטוחית מקרים שבו עלול להיגרם על ידכם נזק פיזי תאונתי לגוף או רכוש של אחרים. מדובר בביטוח נפרד מביטוח אחריות מקצועית ולכן חשוב לוודא כי אכן רכשתם אותו. זהו הביטוח שמוכר לנו מביטוח דירות, ביטוח רכב וביטוחי עסק. במידה וישנה קליניקה מושכרת או חדר טיפולים, יש לוודא כי ביטוח האחריות כלפי צד שלישי יכסה את החבות שלכם כבעלי הקליניקה. כך, אם יגיע אליכם לקוח ויחליק או ימעד ויפצע תוכלו לקבל הגנה עבורו.

מכיוון שמרבית הקליניקות הפרטיות המיועדות לטיפול אינן מבוטחות בתור עסק, ביטוח צד ג׳ של הדירה לא יכסה במקרה של מטופל שהגיע לקליניקה ונגרם לו נזק פיזי. 

רכישת החרגות או הרחבות שלא נכללות בפוליסה הבסיסית

כל הפוליסות מכסות במקרה של טענה לרשלנות, כפי אשר הוגדרה מעלה. מעבר לכך, פוליסות משתנות בין חברת ביטוח אחת לשניה. כך למשל, יתכן כי פוליסה של חברת ביטוח מסוימת תכלול הגנה מפני טענה ל״חריגה מסמכות בתום לב״ במסגרת הפוליסה הבסיסית, ובחברת ביטוח אחרת יהיה צורך לרכוש אותה כהרחבה. לכן, ניתן לשקול להוסיף הרחבות מסוימות כתלות באופי העבודה של המטפל והפוליסה הבסיסית אשר חברת הביטוח מציעה. 

לפניכם רשימה של הסעיפים המרכזיים אשר לגביהם כדאי לבחון האם הם נכללים בפוליסה או שיש צורך לרכוש אותם כהרחבה: 

1. חריגה מסמכות בתום לב – במקרים בהם המטפל חרג מתחום אחריותו המקצועית בתום לב. למשל, טיפול באישה אשר לאחר תקופה מסוימת התברר כי סובלת מטראומה והוא איננו בעל הכשרה מתאימה בתחום זה. עם זאת, במידה וחרג ביודעין (למשל פסיכולוג אשר סיפק טיפול תרופתי), ככל הנראה כי הביטוח לא יגן עליו.

2. השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע בתום לב – מקרים בהם המטופל טוען כי נעשה לו אחד הדברים שהוזכרו והוא תובע את המטפל (למשל, בעקבות רשומה רפואית בתיק הרפואי החשופה לאנשי מקצוע נוספים). 

3.  אובדן או נזק למסמכים – למשל, אם המטפל איבד את הרשומות הרפואיות שלו, אותם הוא חייב לשמור לפי חוק. 

4. ביטוח סייבר על תיקים דיגיטליים – רבים מהמטפלים מנהלים תיקי מטופלים בתוכנות ענן לניהול קליניקה. במקרה שבו מתרחשת פריצת סייבר והמידע נחשף לכל, המטופל עלול לתבוע את המטפל. הרחבה זו מגנה על המטפל מאפשרות כזו. 

5. הארכת הפוליסה לאחר פרישה – במידה והפוליסה שהייתה בתקופת עבודתו של המטפל הייתה על בסיס 'מועד הגשת התביעה', עליו להרחיב את הכיסוי על מנת לקבל המשך כיסוי (מידע נוסף בהמשך). 

6. עיכוב או דחייה – אי עמידה בלוח זמנים של טיפול או אבחון. למשל, ילד שעבר אבחון התפתחותי והדוח לא הוגש להוריו בזמן סביר, ייתכן כי מדובר בעילה לתביעה על כך שעקב העיכוב בדוח, הילד לא קיבל את הטיפולים שהיה צריך בנקודת זמן קריטית בהתפתחותו. 

7. אחריות כלפי עובדים – מטפלים המעסיקים עובדים נוספים, כגון מזכיר/ה, חונכים/ות, כדאי להם לשקול להוסיף אחריות מקצועית עבור עובדיהם וחבות מעבידים (כיסוי ביטוחי מפני תביעות נזיקין של עובדים).

8. ייצוג בוועדת אתיקה של תחום העיסוק – החזר הוצאות על ייצוג משפטי בוועדת אתיקה במקרים של שלילת רישיון. 

9. המשך כיסוי בעת הפסקת העיסוק המקצועי - ייתכן כי לאחר הפסקת העיסוק המקצועי (למשל פרישה) המטפל אשר אין ברשותו פוליסה פעילה יהיה חשוף לתביעות. ראו פירוט המשך. 

באילו מקרים מפעילים את הביטוח?

במקרה שבו מוגשת תביעה על נזק נפשי, על ידי המטופל או אדם מטעמו, בתחום בריאות הנפש כתוצאה מטיפול רשלני. למשל, הפרת חיסיון פסיכולוג-מטופל, רשלנות באבחון (אבחון שגוי, אי-אבחון), הפרת יסוד הסכמה מדעת, סטייה מאמות המידה המקובלות, ניצול סמכות לרעה, התרשלות בהשגחה על מטופל אובדני, מתן תרופת שגוי ועוד.

כאמור, חשוב לציין כי הפוליסה נועדה להגן על המטפל רק במקרים בהם המטפל הוא הצד הנתבע. במקרים בהם המטפל מעוניין לתבוע (למשל בטענה לפגיעה בשמו הטוב על ידי מטופל) – מדובר בייצוג משפטי ולא בביטוח אחריות מקצועי. 

חשוב! פוליסה על 'בסיס מועד האירוע' לעומת לפי 'מועד הגשת התביעה'

ביטוח על 'בסיס מועד האירוע' מספק כיסוי ביטוחי בשל מקרה ביטוח אשר ארע בתקופת הביטוח, גם אם התביעה מוגשת לאחר שתקופת הביטוח הסתיימה. לעומת זאת, ביטוח לפי 'מועד הגשת התביעה' מכסה אחריות בשל כל מקרה שארע בתקופת הביטוח בתנאי שאותה תביעה הוגשה נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח.

במעבר בין פוליסות, במידה וסוג הכיסוי משתנה, חשוב לוודא כי כל תקופות העבודה של המטפל מכוסות. כך, אם בעבר המטפל רכש כיסוי 'לפי מועד הגשת התביעה' וכעת עובר לכיסוי על 'בסיס מועד האירוע', ייתכן כי ישנה תקופה שבה המטפל אינו מכוסה ביטוחית.

במידה ורוכשים פוליסה של 'מועד הגשת התביעה', כאשר המטפל פורש לפנסיה הוא עלול להיות חשוף לתביעות אשר מוגשות לאחר פרישתו. בפוליסה של 'מועד הגשת התביעה' הפוליסה המבטחת הינה הפוליסה הפעילה כעת. משום שבדרך כלל המטפל מפסיק את הביטוח המקצועי יחד עם הפסקת עבודתו, לא תהיה ברשותו פוליסה פעילה במקרה של תביעה. ניתן לפתור זאת על ידי רכישת הרחבה של הארכת הכיסוי לאחר פרישה. לעומת זאת, כאשר רוכשים פוליסה 'על בסיס האירוע', הפוליסה המבטחת היא הפוליסה שהייתה פעילה בתקופת הטיפול ובמקרה זה הכיסוי הביטוחי יהיה ארוך יותר. 

ההבדלים בין תקופות הכיסוי בין הפוליסות חשוב במיוחד בטיפול בילדים, שכן ילדים יכולים לתבוע עד 7 שנים לאחר הגעתם לגיל 18 (כלומר, עד גיל 25). כך למשל, אם המטפל רכש פוליסה לפי 'מועד הגשת התביעה' ומסיבה מסוימת הפסיק את הפוליסה (למשל פנסיה או הסבה מקצועית), הוא חשוף לתביעות במשך תקופת זמן ארוכה יותר. 

האותיות הקטנות: למה חשוב לשים לב?

• לוודא שאין החרגות (כמו טיפול מרחוק) חשוב לוודא לא יהיה בפוליסה החרגות למינהן, ואם הן קיימות יש להכיר אותן ולהבין כיצד אפשר להתנהל מולן. למשל, הטיפול מרחוק הפך ליותר נפוץ, עם זאת לא כל חברות הביטוח התעדכנו וכללו את טיפול באמצעות בתוך הביטוח.

• החרגה לטריטוריה – הטיפול מרחוק הביא עמו התקשרויות טיפוליות בין ארצות שונות, כאשר המטפל, המטופל או שניהם, אינם נמצאים בישראל. במקרה זה, יש חשיבות הן לבית המשפט בו הוגשה התביעה והן לרישיון של המטפל בתחום הטריטוריאלי בו נמצא המטופל או המטפל. בדרך כלל הביטוח יכסה רק כאשר התביעה תוגש לבית המשפט בארץ.

• לוודא שהכיסוי אינו מוגבל לנזק כלכלי טהור – חברות ביטוח מסוימות נוטות להגביל את כיסוי הביטוח ל״נזק כלכלי טהור״, שהינו נזק כלכלי גרידא, חשוב לוודא שלא יהיה הגבלה כזו בפוליסה.

• לא לרכוש ביטוח אחריות כלפי צד ג׳ עם הרחבה לביטוח אחריות מקצועית – מדובר בביטוח אחר שאינו מכסה במקרה של פעילות ייעוצית או טיפולית. 

המלצה: הקפידו לעדכן את סוכן הביטוח

כדאי לעדכן את סוכן הביטוח בשינויים בעבודה הטיפולית שלכם. בכל פעם שאתם רוכשים מיומנות חדשה, הקפידו לשלוח את התעודה של סיום ההכשרה. במידה והרחבתם או שיניתם את האזור הגאוגרפי שבו אתם פועלים או שהתחלתם להיות פעילים בחו"ל, או לחלופין להציע שירות אונליין באמצעות סקייפ, זום או טכנולוגיה אחרת – כדאי לעדכן. העדכון חשוב כדי שתהיו מכוסים, ולרוב לא תצטרכו לשלם עלות נוספת בגינו.

בנוסף, כדאי להקדיש זמן מה להסביר לסוכן הביטוח שלכם את מהות העיסוק, את אופי הפעילות, את צורת העבודה – תקשורת זו עשוייה לסייע לכם במציאת הפתרון הביטוחי המתאימה לכם. 

רשימת סוכנויות לביטוח אחריות מקצועית 

שלושת הסוכנויות הבאות סייעו ותרמו מהידע המקצועי שלהן בכתבה זו. 

סוכנות הביטוח ״אסיה״

מתמחה במתן שירותי ביטוח למגוון רחב של מקצועות חופשיים. 

כתובת (למשלוח דואר): קדימה-צורן, ת.ד. 7942 מיקוד 4282300

073-737-7777
בני צדוק: 054-3171613

סוכנות הביטוח ״יעדים״

הוקמה בשנת 1997 ומשרתת לקוחות פרטיים ועסקיים בעלי תחום התמחות ייחודי בביטוח אחריות מקצועית.

כתובת: האודם 3, פתח תקווה.

03-9199915

סוכנות הביטוח ״פתרונות עדיפים״

מספקים שירות ביטוח וניהול סיכונים לעסקים למעלה מ-20 שנה ועובדים מול כל חברות הביטוח המובילות בתחום.

כתובת: מוטה גור 9, פארק אולימפיה, פתח תקווה.

03-9222912

בנוסף, קיימות סוכנויות נוספות המקיימות הסכמים עם אגודות מקצועיות:

מדנס (מבית הראל) מקיימת הסכמים עם האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת.

טיב קפיטל (מבית מנורה) מקיימת הסכמים עם הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (הפ״י) ועם האגודה לטיפול משפחתי.

גרסון מקיימת הסכמים עם האגודה הישראלית לטיפול באמצעות אמנויות (יה״ת).

* מבלי לפגוע בזכויות יובהר כי האמור במלל הנ"ל אינו מהווה שירות ביטוח , ו/או ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי ו/או ייעוץ ביטוח מקצועי מכל סוג שהוא וכן לא נועד על מנת להחליפו ו/או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה נסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד - כל האמור לעיל בכפוף לתנאי המבטחים והפוליסה שתופק לכם ובכפוף לסייגיה ותוקפה אשר קובעים לעניין מקרה ביטוח אין באמור בכתבת תוכן זו זה כדי להכיר בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או באחריות ו/או משום ויתור על כל טענה ו/או זכות העומדת מכוח הדין - ט.ל.ח -

הנחיית קבוצות- דיאלוג מוזיקלי- לימודי תעודה
הכשרת מנחים לטובת הקמה והנחייה של קבוצות דיאלוג מוזיקלי – הרשמה לשנה"ל תשפ"ה
המגמה לתרפיה במוזיקה, אונ' בר אילן, רמת גן
שנה"ל תשפ"ה
טיפול בטראומה מינית- מחזור לימודים חדש
לימודי תעודה להכשרה קלינית אינטגרטיבית, הרשמה לשנה"ל תשפ"ה
מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אונ' תל אביב, היברידי
שנה"ל תשפ"ה
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה בסמינר הקיבוצים בעיצומה!
מגוון הכשרות מקצועיות מחכות לך בסמינר הקיבוצים
סמינר הקיבוצים, תל אביב
שנה"ל תשפ"ה
פסיכותרפיה דינמית חווייתית אינטנסיבית IE-DP בהפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD מורכבת ורב שכבתית.
מרצה: ד״ר פרוצ׳ו אוסימו יום עיון מקוון | האירוע יתקיים בשפה האנגלית | האירוע לא יוקלט
מכון מפרשים, אונליין
18/06/2024
FOCUSING - סדנת הדגמות, שאלות ושיח
מפגש זה מיועד לאנשי מקצועות הטיפול המכירים את הFOCUSING - באופן בסיסי ומחפשים הזדמנות לחוות אותו שוב ביום מרוכז של הדגמות, שיח ודיון בנושאים הקשורים להקשבה
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
מבט אל אינטגרציה בפסיכותרפיה בהשראת עבודתו של פרופ' יונה רוזנפלד
בהשתתפות: פרופ' אשר בן-אריה, ד"ר סיגל קני-פז, פרופ' מיכל קרומר נבו, ד"ר ארנה שמר, מרים שפירא, מירית סידי, ד"ר נועה רוזנפלד-יהושע, ד"ר שרון זיו ביימן וד״ר אסתר במברגר
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
הנחיית קבוצות- דיאלוג מוזיקלי- לימודי תעודה
הכשרת מנחים לטובת הקמה והנחייה של קבוצות דיאלוג מוזיקלי – הרשמה לשנה"ל תשפ"ה
המגמה לתרפיה במוזיקה, אונ' בר אילן, רמת גן
שנה"ל תשפ"ה
טיפול בטראומה מינית- מחזור לימודים חדש
לימודי תעודה להכשרה קלינית אינטגרטיבית, הרשמה לשנה"ל תשפ"ה
מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אונ' תל אביב, היברידי
שנה"ל תשפ"ה
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה בסמינר הקיבוצים בעיצומה!
מגוון הכשרות מקצועיות מחכות לך בסמינר הקיבוצים
סמינר הקיבוצים, תל אביב
שנה"ל תשפ"ה
פסיכותרפיה דינמית חווייתית אינטנסיבית IE-DP בהפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD מורכבת ורב שכבתית.
מרצה: ד״ר פרוצ׳ו אוסימו יום עיון מקוון | האירוע יתקיים בשפה האנגלית | האירוע לא יוקלט
מכון מפרשים, אונליין
18/06/2024
FOCUSING - סדנת הדגמות, שאלות ושיח
מפגש זה מיועד לאנשי מקצועות הטיפול המכירים את הFOCUSING - באופן בסיסי ומחפשים הזדמנות לחוות אותו שוב ביום מרוכז של הדגמות, שיח ודיון בנושאים הקשורים להקשבה
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
מבט אל אינטגרציה בפסיכותרפיה בהשראת עבודתו של פרופ' יונה רוזנפלד
בהשתתפות: פרופ' אשר בן-אריה, ד"ר סיגל קני-פז, פרופ' מיכל קרומר נבו, ד"ר ארנה שמר, מרים שפירא, מירית סידי, ד"ר נועה רוזנפלד-יהושע, ד"ר שרון זיו ביימן וד״ר אסתר במברגר
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024