חיפוש

מתדיינת - פרדוקס השקרן: ד"ר שלומית גדות ידלין 

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של ד"ר שלומית גדות ידלין מתוך יום העיון אמת ושקר בספרות ובפסיכותרפיה