חיפוש

עבודה טיפולית במשבר חירום מתמשך בימי הקורונה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בשלושה אתגרים משמעותיים עומדים המערכות החינוכיות בעת הזו:

הראשון, מקירבה פיזית לעבודה מרחוק. השני, שינויים מנטליים - גדיעה בתחושת ההמשכיות ותחושות דיס-אוריינטציה והשלישי, שינויים במרקם הבין-אישי והקבוצתי (בצוות ובקרב תלמידים).

ההרצאה עוסקת בסוגיות הנוגעות במעבר של מערכות חינוכיות לשיגרת חירום מתמשכת בימי קורונה.

נבחן את המשתנים של חוסן מערכתי והרלוונטיות שלו למסגרות חינוכיות. וכן נבדוק את ההשתמעויות לעבודה טיפוליות-מערכתית בעת הזו במספר מישורים; עבודה עם מנהלים, משמעות מחודשת של ה-'setting' ועבודה טיפולית מחזיקה לעומת לעומת עבודה רפלקטיבית עם הצוות ועם תלמידים. 

על המרצה:

נעמה גרינולד פסיכולוגית קלינית, מטפלת בילדים ומבוגרים בקליניקה פרטית בירושלים. יועצת ארגונית במכון צפנת ומרצה באוניברסיטה העברית במגמה החינכוית-קלינית של הילד ובבית הספר למדיניות ציבורית וממשל. 

  • לכל ההרצאות המצולמות מפרויקט רפסודה