חיפוש

פסיכוסומטיקה: תיאוריה, אבחון וקליניקה – כתב עת לפסיכותרפיה

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 09/19

ד"ר דנה אמיר | ד"ר יורי סלע | מיכל ריק | ד"ר איתן אברמוביץ' | כריס נייוולט

פסיכוסומטיקה

פסיכוסומטיקה: תיאוריה, אבחון וקליניקה 
צילומי הרצאות מיום העיון

בחודש הקודם התקיים יום עיון מרתק מטעם מכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב-יפו, אשר עסק ביחסי הגומלין המורכבים והבלתי נמנעים שבין הגוף לנפש. יום העיון שאף לקדם את ההתבוננות הפסיכו-פיזית בשדה הקליני והמחקרי, הנחשבת למפותחת למדי בקהילה הטיפולית בישראל. צילומי ההרצאות המלאים מובאים בגיליון זה באדיבות מכון מפרשים.

ראשית הציגה ד"ר דנה אמיר את המשגתה אודות הממד המטאפורי, הממד המטונימי והממד הפסיכוטי של התופעה הפסיכוסומטית. אמיר תיארה כיצד רמות שונות אלו מכתיבות תופעות גופניות שהן לעתים אנלוגיה לטראומת המטופל, לעתים הסתה של הטראומה המשמרת סמיכות ולעתים התנגדות או התקפה על כל סוג של ייצוג ומשמעות.

בהמשך ומכיוון אחר, דן ד"ר יורי סלע במה שכינה "המפנה אחדותי בפסיכואנליזה", אשר מגולם בריבוי המקפים: פסיכו-סומה, אני-עור, זולת-עצמי וכו'. לטענתו, המקף מכונן נפרדות ואחדות גם יחד ובכך מהדהד תפיסה אינטר-סובייקטיבית של קשר.

זאת ועוד, הציגה מיכל ריק בהרצאתה את גופניות המטפל כבסיס לעבודת עומק אנליטית. מזווית פסיכודינמית, סקרה ריק את החוויות המתקיימות במרחב הפרה-וורבלי ותיארה את החשיבות של הקשבה לערוץ זה באמצעות הגוף בחדר הטיפולים.

בהרצאתו המקיפה, ביקש ד"ר איתן אברמוביץ' לפנות אל הפרקטיקה ולהציע ארגז כלים לאבחון מטופלים הסובלים מהפרעות סומאטופורמיות. ארגז הכלים מאפשר התאמה נכונה בין מטופל לטיפול, מונע תסכול וכעס כלפי מטופלים שאינם משתפרים ומפחית בקרבם תחושות כישלון.

לבסוף, הציג כריס נייוולט בהרצאתו כלים אבחוניים מבוססי מחקר בפסיכוסומטיקה, בניסיון להבין את מי אנו מאבחנים – את הגוף או את האדם? על שאלה זו ניסה לענות הן מהזווית הפילוסופית והן דרך הפריזמה הסובייקטיבית-אישית.

מליווי להתמרה
על עידוד טרנספורמטיבי בקליניקה. מדוע ואיך מאבדים את האומץ? מדוע זה קריטי להחזיר אותו? מדוע כל כך מורכב להחזיר אותו? וכיצד להחזיר אותו (למרות הקושי)? הרצאת מבוא חינמית לקורס "להחזיר את האומץ"
ד"ר אנאבלה שקד, אונליין
22/6/2022
על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד - ואף מילה על נרקיס
"מנשקים מנשקים מנשקים - בסוף יוצאת נסיכה". ערב בנצ'מרק על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד. במפגש יוצג מקרה טיפולי ולאחריו יתקיים דיון במקרה מזווית של שתי גישות טיפוליות
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, אונליין
9/6/2022
רסיסי שפה: פגיעה עצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית
פגיעה עצמית לא אובדנית (self injury) ממלאת מגוון פונקציות פסיכולוגיות שביניהן וויסות רגשי, הפסקת מצבי דיסוציאציה, יצירת תקשורת בין אישית, ייצוג היבטים אישיותיים ועוד. אך מהן הדינמיקות הנפשיות הלא מודעות העומדות בבסיסן של פונקציות אלו? הרצאת זום ללא תשלום
המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית
30/5/2022
DBT 2022 - התחברות והתרחבות
הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי, שסוקר התבססות והתרחבות של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל ובעולם. הרצאות מרכזיות של פרופ' ג'יל ראתוס וד"ר יפעת כהן, הרצאות DBTed וסדנאות מקבילות
מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים
9-10/6/2022
מליווי להתמרה
על עידוד טרנספורמטיבי בקליניקה. מדוע ואיך מאבדים את האומץ? מדוע זה קריטי להחזיר אותו? מדוע כל כך מורכב להחזיר אותו? וכיצד להחזיר אותו (למרות הקושי)? הרצאת מבוא חינמית לקורס "להחזיר את האומץ"
ד"ר אנאבלה שקד, אונליין
22/6/2022
על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד - ואף מילה על נרקיס
"מנשקים מנשקים מנשקים - בסוף יוצאת נסיכה". ערב בנצ'מרק על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד. במפגש יוצג מקרה טיפולי ולאחריו יתקיים דיון במקרה מזווית של שתי גישות טיפוליות
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, אונליין
9/6/2022
רסיסי שפה: פגיעה עצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית
פגיעה עצמית לא אובדנית (self injury) ממלאת מגוון פונקציות פסיכולוגיות שביניהן וויסות רגשי, הפסקת מצבי דיסוציאציה, יצירת תקשורת בין אישית, ייצוג היבטים אישיותיים ועוד. אך מהן הדינמיקות הנפשיות הלא מודעות העומדות בבסיסן של פונקציות אלו? הרצאת זום ללא תשלום
המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית
30/5/2022
DBT 2022 - התחברות והתרחבות
הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי, שסוקר התבססות והתרחבות של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל ובעולם. הרצאות מרכזיות של פרופ' ג'יל ראתוס וד"ר יפעת כהן, הרצאות DBTed וסדנאות מקבילות
מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים
9-10/6/2022