חיפוש

עקרונות לטיפול באדם האובדני: ד"ר סמי חמדאן

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתו של ד"ר סמי חמדאן מתוך יום העיון "לפגוש את האובדנות: כלים להערכת סיכון ולטיפול באובדנות בקליניקה"