חיפוש

גלות נפשית ופרט בחברה: קליין ואנחנו: פרופ' יולנדה גמפל

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של פרופ' יולנדה גמפל מתוך הכנס מאה שנות פסיכואנליזה קלייניאנית.