חיפוש

כסף והלחץ שהוא מעורר - וכיצד זה קשור לקליניקה שלך

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

שנת 2008 הסתיימה בסימן המשבר הכלכלי בארה"ב, אשר השפעותיו הולכות ומתחזקות גם בישראל. לקראת סוף 2008 נערך בארה"ב סקר מקיף אשר עסק בגורמי לחץ והתמודדות עמם. הנתונים, כסף והמצב הכלכלי עמדו בראש רשימת גורמי הלחץ בקרב 80% מהאמריקאים; למעלה מ-60% מהאמריקאים דיווחו על דאגות הנוגעות לתשלומי שכר דירה ומשכנתאות, ועל חששות מבעיות בריאות אשר יהפכו אותן לנטל על בני משפחתם. נתונים אלו משקפים את המצב בקרב שכבת גילאים רחבה- החל מצעירים בגילאי שמונה עשרה ומעלה ועד לבוגרים מעל גיל 63. עם זאת, נמצא כי נשים דיווחו על חווית לחץ יותר מגברים. כמו כן, על אף שילדים ובני נוער לא השתתפו בסקר, מדגישים פסיכולוגים כי גם הם חשופים למתחים הכלכליים החברתיים והמשפחתיים ובהתאם עשויים לפתח סימפטומים של מתח, חרדה ועצבנות מוגברת.

47% ממשתתפי הסקר תיארו עלייה ברמת הלחץ בשנת 2008, ובאופן לא מפתיע תוארה גם עלייה בשכיחותם של סימפטומים גופניים ורגשיים הקשורים במתח ודאגות: למעלה מ-50% מהמשתתפים דיווחו על עייפות מוגברת ועל קשיי הירדמות. 60% מהמשתתפים תיארו תחושות מוגברות של כעס ועצבנות, ביחס ל-50% בלבד בשנת 2007.

נתון מדאיג נוסף אשר עלה ממצאי הסקר הוא היעדר מיומנויות יעילות להתמודדות עם הלחץ הגובר: כ-50% ממשתתפי הסקר דיווחו על שיבושים בדפוסי האכילה בתגובה ללחץ, כאכילת יתר, אכילת אוכל לא בריאותי או דילוג על ארוחות. כמו כן, ניכרה עלייה בשימוש בדפוסי התמודדות לא אדפטיביים להפגת הלחץ כעישון, שימוש באלכוהול ויציאה ל"שופינג". במקביל לעלייה בשימוש בדפוסים בלתי אדפטיביים, נמצאה ירידה בשימוש בספורט להשגת הקלה בחווית הלחץ.

למרות העלייה ברמות הלחץ והיעדרן של אסטרטגיות ניהול לחץ יעילות דיין, 58% ממשתפי הסקר טענו כי אינם מרגישים בנוח לפנות לעזרה מקצועית. עם זאת, השפעת המשבר הכלכלי על התנהלות הפרקטיקה הקלינית שנויה במחלוקת: פסיכולוגים מדווחים על נשירה מטיפולים ובקשות לדילול תדירות המפגשים עקב קשיים כלכליים. מצד שני, פסיכולוגים רבים מדווחים דווקא על עלייה במספר הפניות עקב קשיים בניהול לחצים, ועל עלייה במספר ההפניות מרופאי משפחה המזהים כיצד מושפעים הסימפטומים הגופניים ממצבי מתח וחרדה.

הנושא הכספי הוא נושא רגיש ומורכב בסטינג הטיפולי, וכאשר נלווים לרגישות האינהרנטית קשיים כלכליים ממשיים, הנושא הופך מורכב עוד יותר.

בתקופה זו מטפלים נאלצים למצוא את האיזון בין מתן מענה למטופלים הזקוקים לעזרה נפשית או נמצאים בעיצומו של תהליך טיפולי, לבין שמירה על משכורת סבירה. על אף שאין פתרון חד משמעי לאופן בו ניתן להשיג איזון זה, אין ספק כי מטפלים נדרשים למצא פתרונות יצירתיים למצב החדש.

העיתון "Monitor on Psychology" איגד מספר דרכים בהן ניתן לסייע למטופלים לקבל את העזרה הנפשית לה הם זקוקים למרות הקשיים הכלכליים.

כיצד תאפשרו למטופלים טיפול למרות קשיים כלכליים?

  • עריכת סדנאות להתמודדות עם לחץ - סדנאות מסוג זה אינן מהוות, כמובן, תחליף לטיפול הפסיכולוגי אך עשויות לספק מיומנויות "עזרה ראשונה" למטופל ותעסוקה למטפל.

  • עריכת טיפולים קבוצתיים - גם כאן, אין מדובר בתחליף לטיפול הפרטני אך טיפול קבוצתי עשוי לאפשר למטפל לגבות תשלום נמוך יותר.

  • גמישות בשעות - בהיעדר אפשרויות אחרות ניתן לדלל את תדירות הפגישות, לקצר את משכן או להציע הנחה למטופלים המוכנים להגיע בשעות פופולריות פחות.

  • גמישות במחיר - אפילו הנחה צנועה יחסית במחיר עשויה להקל מאוד על המטופל ולחזר את תחושתו כי המטפל בא לקראתו.

  • טיפול חלופי - במידה ולא ניתן להגיע להסכמה על המחיר, חשוב לסייע למטופל הזקוק לעזרה נפשית לקבל אותה. ניתן לסייע בהפנייה למטפל המוכן לגבות תעריף נמוך יותר או למרפאה ציבורית.

מעבר לשיטות אלו, מעלה המשבר הכלכלי את שאלת מעורבותם החברתית של מטפלים מתחום בריאות הנפש. אמנם המשבר הכלכלי משפיע גם על מטפלים, אבל ייתכן והתגייסות והקצאת שעה טיפולית שבועית ללא תשלום עשויה להיות הדרך לתרום בתקופה קשה זו.

ביבליוגרפיה

1. Tori DeAngelis, Tools fot though times, Monitor on Psychology, Vol 40 (1).

2. Jamie Chamberlin, Offer a Financial Break, Monitor on Psychology, Vol 40 (1).
3. Sara Martin, Money is the Top Stressor for Americans, Monitor on Psychology, Vol 39 (11).