חיפוש

מה מורים, תלמידים והורים חושבים על שימוש בסמים של מתבגרים?

פורסם על ידי אל-סם: עמותה לייעוץ וטיפול בבני נוער והורים

ד"ר רחל שגיא, ד"ר חנה עזר, ד"ר יצחק גילת, ד"ר תמר ראובי ומטעם וד"ר רחל בר-המבורגר

חוקרים ממכללת לוינסקי ומטעם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ביצעו בשנת 2008 מחקר שהתמקד בנכונותם של תלמידי כיתות ט' וי"א לפנות לעזרה עקב שימוש בסמים ואלכוהול ואת נקודת מבטם של מורים ויועצים חינוכיים בנוגע לעמדות התלמידים ומידת הפנייה לסיוע המתקיימת בפועל.

עמדות המשתתפים במחקר נמדדו באמצעות שאלונים למדידת עמדות בנוגע לפנייה לעזרה ולרווחה הנפשית ובאמצעות ראיונות עומק. במחקר השתתפו 1870 תלמידים (יהודים), 443 מורים ו-154 יועצים חינוכיים.

מספר תוצאות מרכזיות אשר נמצאו במחקר הן:

  • שליש מהתלמידים מאמינים כי קיימת בעיה משמעותית של שימוש בסמים ואלכוהול בבית ספרם והם תופסים את הבעיה כחמורה יותר ביחס למורים בבית ספרם. כמו כן, תלמידים דירגו את יעילותן של תוכניות מניעה אשר הועברו בבית ספרם באופן נמוך יותר מדירוג המורים.

  • הקו הפתוח של אל-סם הייתה אופציית קבלת העזרה המוכרת ביותר לכל קבוצות משתתפי המחקר, בעוד שתוכנית התערבות מטעם יועצות בי"ס (תוכנית אופי) הייתה האופציה הפחות מוכרת.

  • תלמידים הביעו נכונות לקבל עזרה בעיקר מאמם ומחברים, לאחר מכן מאביהם ובאינטרנט ולבסוף ממקורות הקשורים במסגרת בית הספר. קיים פער משמעותי בין תפיסה זו לבין תפיסותיהם של מורים ויועצים אשר נוטים יותר להאמין כי תלמידים מוכנים לפנות אליהם.

  • תלמידים בעלי רווחה נפשית גבוהה מוכנים לפנות לקבלת עזרה מההורים ומגורמים חינוכיים יותר מתלמידים שרווחתם הנפשית נמוכה, אך הבדל זה לא נמצא בנוגע לבקשת עזרה מחברים ובאינטרנט.

  • כ-9% מהתלמידים דיווחו על פנייה לעזרה בעוד שמורים ויועצים העריכו כי 80% מהתלמידים הזקוקים לסיוע יפנו לקבלתו. כמו כן, בעוד שתלמידים הצביעו על כך שהגורם המאפשר פנייה לעזרה הוא קרבה רגשית, הניחו מורים ויועצים כי הגורם המאפשר הוא השמירה על דיסקרטיות.

תוצאות המחקר מצביעות על פער משמעותי בין תפיסות התלמידים לבין תפיסות המורים והיועצים בנוגע לפנייה לקבלת סיוע, כאשר נראה שעמדת הצוותים החינוכיים אופטימית יותר ביחס לתפיסת התלמידים. בהתאם לתוצאות המליצו עורכי המחקר על השקעת מאמצים לחיזוק הכרותם של תלמידים עם מקורות הסיוע האפשריים, עם דגש על נגישות מקורות אלו באינטרנט. כמו כן, הומלץ לפעול לגישור הפערים בין בני נוער להוריהם ולצוותים החינוכיים כדי לחזק את תחושתם של בני נוער שקיימים גורמים מסייעים בלתי שיפוטיים.

תוצאות המחקר מוגשות באדיבות אל-סם: תחנות ייעוץ וטיפול לנוער והורים