חיפוש

צילומים מהכנס חידת האוטיזם: מסע להבנת הרצף

פורסם על ידי בטיפולנט

גיליון 25/19

צילומים מהכנס חידת האוטיזם: מסע להבנת הרצף
פרופ' אסתר דרומי | ד"ר עינת גל | ד"ר מטי זכאי משיח | ד"ר רמה נובוגרודסקי | ד"ר שירי אייבזו | ד"ר בשמת טובין | ד"ר אלונה אורן

צילומים מהכנס חידת האוטיזם: מסע להבנת הרצף

בחודש הקודם התקיים יום העיון "חידת האוטיזם" בחסות המרכז הקליני הבינתחומי. יום העיון נערך לכבוד ספרה של פרופ' אסתר דרומי: "אוטיזם - מסע להבנת הרצף", אשר מציג גישות חינוכיות וטיפוליות להתערבות מוקדמת עם ילדים על הרצף האוטיסטי. הספר כמו גם יום העיון, דוגלים בהנחה כי על אף שמדובר בלקות מורכבת, ניתן לשנות את דפוסי התפקוד של ילדים עם ASD ולסייע רבות להתקדמותם באמצעות תמיכה טיפולית אינטנסיבית במהלך שנות החיים הראשונות. מתוך כך, ההרצאות ביום העיון ביקשו להציג את הידע המחקרי העדכני לצד מודלים מובילים ומגוונים לטיפול בילדים על הרצף. בגיליון הנוכחי הבאנו את ההרצאות המצוינות והמרגשות מיום העיון החשוב הזה.

נפתח עם הרצאתה של ד"ר עינת גל אודות דפוסי עניין והתנהגות חזרתיים של ילדים עם אוטיזם וההשלכות שלהן להשתתפות במארג החיים. ההרצאה עסקה בנושא הוויסות החושי והגרייה העצמית, אשר מהווים את אחד משני תחומי הלקות העיקריים באוטיזם. בהרצאה הובאו ציטוטים מעניינים, מפתיעים ופוקחי עיניים של מתבגרים ומבוגרים-צעירים עם אוטיזם.

הרצאה מצוינת נוספת אשר נתנה ד"ר מטי זכאי משיח, עסקה בשילוב בראייה מערכתית והציגה משתנים התורמים לביטויי התנהגויות חברתיות של ילדי גן כלפי ילד עם אוטיזם. ד"ר זכאי משיח הציגה נתונים על המשתנים הרבים הקשורים להצלחת השילוב והדגישה את הצורך להתמקד בפיתוח תכניות לימוד חברתיות עבור כל האוכלוסיות המעורבות בתהליך השילוב.

נמשיך עם הרצאתה של ד"ר רמה נובוגרודסקי אשר עסקה בקשר בין לקות שפה וליקוי בתאוריית המיינד בקרב ילדים עם אוטיזם. ההרצאה התמקדה בשימוש בכינויי גוף והדגישה את הקושי בהענקת משמעות לכינויים אלה (ריפרור) בקרב נבדקים עם אוטיזם.

הרצאה שהציגה מודל מעניין במיוחד היא "הוראת עמיתים כאסטרטגיית שילוב של ילדים על הרצף האוטיסטי: מחקר ופרקטיקה" מאת ד"ר שירי אייבזו. בהרצאה הוצגו פרויקטים מרתקים שהובילה בארה"ב ובישראל ד"ר אייבזו, בהם נעשה שימוש בגישה של הוראת עמיתים, במסגרת שיעורי אימון גופני בבתי ספר בהם משולבים תלמידים עם לקות על הרצף.

הרצאה נוספת מיום העיון עסקה בתרפיה במשחק כגישה לטיפול רגשי בגיל הרך של ד"ר בשמת טובין. תרפיה זו מבוססת על התיאוריה ההומניסטית של קארל רוג'רס ועל הפסיכותרפיה של האדם במרכז. התפיסה שמנחה מטפלים במשחק היא כי רק כאשר סומכים על הילד ומאפשרים לו להוביל את המפגש הטיפולי, הוא יכול להרגיש מוגן ובטוח על מנת להביע את עצמו באופן מלא ושלם  ולהתפתח לעבר תפקוד מיטבי.

נסיים עם הרצאתה של ד"ר אלונה אורן אודות השימוש במילים לשם תקשורת. כיום הגדרת האוטיזם כבר לא נובעת מהתפקוד השפתי של אדם אך אף על פי כן, חומרת הסימפטומים והפרוגנוזה מאוד קשורים בתפקוד זה וזוהי סיבת הפנייה השכיחה ביותר לאבחון גם כיום. ד"ר אורן הציגה בהרצאתה מחקר השוואתי שערכה בין ילדים עם וללא לקות על הרצף האוטיסטי ודנה במשמעויות של ההיבט השפתי-תקשורתי באבחון ובטיפול בילדים על הספקטרום.