חיפוש

צילום מהכנס גוונים של הורות–חלק א

פורסם על ידי בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 47/19

פרופ' אסתר כהן | ד"ר מירי קסטלר פלג | ד"ר מריאנה גייטיני | שיר בר אמת גרדמן | חנה ויסברג גולדבספטמבר האחרון התקיים כנס ישראל השני להורות בגיל הרך, אשר היה פרי יוזמתם המשותפת של האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל וגורמים נוספים מן התחום. כותרת הכנס 'גוונים של הורות', התייחסה לעושר ולמגוון הנושאים שנידונו בהרצאות הרבות, אשר ניתנו גם במספר מושבים מקבילים. ההרצאות שילבו בין תיאוריות התפתחותיות, גישות פסיכואנליטיות ומחקרים מדעיים, תוך התבססות על תפיסה אינטרסובייקטיבית של הקשר הורה-ילד. בתוך כך, מארגני הכנס ביקשו לייצר שיח שמותיר מקום ללמידה הן של צרכי התינוק והן של צרכי ההורה. לפיכך, בעוד חלק מן ההרצאות עסקו בהתפתחות התינוק כתלות בסביבתו ובטיפול ההורי, הרצאות אחרות התמקדו בשורשיהם של סגנונות הורות שונים ובאתגרים הרגשיים עמם מתמודדים הורים לילדים בגיל הרך. בגיליונות הקרובים נביא לכם חלק מן ההרצאות שניתנו בכנס המקיף, המעניין והחשוב הזה.  

נפתח עם הרצאתה של פרופ' אסתר כהן אודות תהליכי התפתחות ושינוי בהורות ובטיפול בהורות. פרופ' כהן ביקשה לבחון את האתגרים המרכזיים העולים בעבודה עם הורים לקראת שינוי בחוויית ההורות ובדפוסי הקשר עם הילד. בהמשך ההרצאה, היא תיארה את הקשר בין מערכת ההתקשרות לבין מערכת ה-CAREGIVING, ואת השפעתם של רמת המודעות של ההורה ומידת החמלה העצמית שלו על קשר זה.

נמשיך עם ההרצאה של ד"ר מירי קסטלר-פלג, אשר הציגה ממצאים ממחקר אודות המנבאים האישיותיים להעדפת סגנון אימהי המציב את הילד במרכז. אף על פי שהצבת הילד במרכז נתפסת בימינו כהורות מיטיבה, במסגרת המחקר נמצא כי דווקא מאפיינים הקשורים בלחץ וחרדה, מנבאים אימוץ של סגנון אימהות זה. ד"ר קסטלר-פלג הציעה, כי ייתכן שהסגנון מהווה ניסיון של נשים הנוטות לרמת חרדה גבוהה, להשיג תחושת שליטה ולהתאים לציפיות החברה.

ההרצאה אודות עבודה טיפולית עם מצבים מנטליים ראשוניים, שניתנה על ידי ד"ר מריאנה גייטיני, הייתה מרתקת במיוחד. במסגרת ההרצאה, ביקשה ד"ר גייטיני לעסוק באזורי בראשית של החיים הנפשיים, מתוך דיון במושג ה-psychic skin. המושג שפיתחה אסתר ביק, מתאר פונקציה עורית תוחמת, שמתחילה בתהליכי החזקה והופכת בהמשך לאיכות מופנמת. ד"ר גייטיני סקרה כשלים בהתפתחות אשר מובילים לחירור בפונקציה העורית ומנגנוני הגנה המתעצבים בעקבות חירור זה.

נמשיך עם הרצאה אודות הנקה, חוויות האכלה, מנטליזציה הורית-גופנית ונקשרות האם לתינוקה, שניתנה על ידי שיר בר אמת גרדמן. במסגרת ההרצאה, הוצג מחקר שבחן את הקשר בין נקשרות אימהית, כלומר החיבור הרגשי של האם והתינוק, ובין הנקה. בעוד שמחקרים קודמים בתחום לא הצליחו להדגים בצורה משכנעת קשר זה, שימוש במשתנה החדש - 'חוויות האכלה', פרץ דרך לביסוסו ואף הביא לתובנות חשובות נוספות.

נסיים עם הרצאתה של חנה ויסברג גולד אודות החמרה והטבה מיידיות בטיפול בילדים בגיל הרך והוריהם. ויסברג-גולד ביקשה להתייחס לתופעה בה, לאחר מפגש היכרות ואבחון ראשוני עם הילד, הורים לעתים מגיעים להדרכה הבאה עם דיווח על שינוי קיצוני בהתנהגות של ילדם. באמצעות התבוננות ויניקוטיאנית, ויסברג-גולד הציעה כי ניתן להבין את השינוי כפועל יוצא של כניסה ליחסי תלות עם המטפל.