חיפוש

על ייאוש, תקווה וטיפול: דברים אינם תמיד כפי שהם נראים

פורסם על ידי בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 38/19

היבטים של תקווה בטיפול | הדינמיקה של דיכאון אבדני: השלכות לקליניקה | כל עוד בלבב תקווה – בטיפול, חינוך וייעוץ | העצמי המדוכא - מצבי עצמי של ייאוש

כאשר אנו חושבים על המושגים תקווה וייאוש, עולם דימויים שלם נפרש בפנינו. הייאוש פעמים רבות נצבע בצבעים מלנכוליים וקשים, בעוד התקווה נוטה להיות מיוצגת על ידי צבעים עליזים ואופטימיים. במרחב הטיפולי לעומת זאת, לעתים הדברים אינם כה פשוטים. בסדרת מאמרים על הנטייה האנטי החברתית, ובמיוחד במאמר "עבריינות כסימן לתקווה", מציג הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט את אחת מן המורכבויות הללו. לדבריו, ילד שלא קיבל בביתו מסגרת יציבה ובטוחה, עשוי לצאת לחפש אותה בין כתלי החברה. כך, נטייה אנטי חברתית ועבריינות, יכולות להיות מובנות כחיפוש נואש אחר גבולות ואמפטיה, הנשען על קיומה של תקווה. רעיונותיו של ויניקוט מרמזים כי לעתים ישנו פער משמעותי, ואולי אף יחס הפוך, בין ההתנהגות הגלויה של האדם לחווייתו הרגשית הסמויה. בגיליון הנוכחי, אספנו עבורכם מאמרים והרצאות מצולמות אשר עוסקים בסוגיית התקווה והייאוש באופן מורכב, ומנסים להציע דרכים חדשות לחשוב עליהם.

נפתח עם סקירת יום העיון המרתק היבטים של תקווה בטיפול, מאת יעל שדה. יום העיון, אשר נערך ביוזמת האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, ביקש לדון במקומה של התקווה בקשר הטיפולי ובדרכי העבודה במצבים של ייאוש קיצוני. אלו נידונו מתוך התייחסות לטראומה נפשית, כפיית חזרה, האל-ביתי, יחסי האובייקט מופנמים ומצבי משבר פסיכוטי.

נמשיך עם הרצאתו של פרופ' גולן שחר אודות הדינמיקה של דיכאון אובדני וההשלכות לקליניקה. ההרצאה ניתנה במסגרת יום העיון "לפגוש את האובדנות: כלים להערכת סיכון ולטיפול באובדנות בקליניקה", שהיה יוזמה משותפת של מכון מפרשים והמרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי. פרופ' שחר הציג בהרצאתו את האופן בו דיכאון אובדני וייאוש עשויים להיות מתעתעים וקשים לזיהוי, תוך שהדגיש את חשיבות החזקתה של התקווה בטיפול בהם.

סקירה מצוינת נוספת מאת נורית רוקח, נכתבה בעקבות יום העיון כל עוד בלבב תקווה – בטיפול, חינוך וייעוץ. יום העיון נערך במכון רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית, בשיתוף הקרן לירושלים ומכללת דוד ילין. ההרצאות השונות ביום העיון, עסקו בסוגיית יצירת התקווה בטיפול ומשמעותה, תוך התייחסות לרעיונות מעולם הפסיכולוגיה היהודית לפי מודל שפיתח פרופ' מרדכי רוטנברג.

נסיים עם תקציר המאמר העצמי המדוכא - מצבי עצמי של ייאוש, מאת קת'לין אדמס. המאמר דן ברעיון העצמי המדוכא, אחד ממצבי העצמי הקשים ביותר, הנקשר בהתקשרויות טראומטיות בילדות ובחוויות עמוקות של ייאוש. במסגרת המאמר ומתוך דיון במקרה קליני, אדמס מציעה כי הדרך ליציאה מייאוש כוללת אינטגרציה בין מצבי עצמי ומעבר של המטופל מתחושה של 'גזירת גורל' לתחושה של ייעוד.