חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • מאפיינים ייחודיים וטכניקות טיפוליות בהפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער

מאפיינים ייחודיים וטכניקות טיפוליות בהפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער

פורסם על ידי צוות שדות

ב-Rhodes Farm, אחד מבתי החולים הבריטיים המטפלים בתופעות של הפרעות אכילה, מהקשות ביותר, צוות המטפלים כבר אינו מופתע לקבל מטופלים בגילאי הילדות המוקדמים, החל מגיל שמונה. על אף שאחוז קטן יחסית של ילדים סובלים מהפרעות אכילה "רשמיות" (כ-1%), אחוז גדול מהילדים מגלים עניין ועיסוק מוגזמים באוכל: בגילאי 8-13, בין 20-56% מהילדים התנסו בדיאטות שונות, 44-71% עוסקים בספורט בכוונה להפחית ממשקלם כ-2-10% משתמשים בכדורי הרזיה ומשלשלים ובין 4-6.5% מדווחים על התקפי זלילה קבועים. התפשטותן של הפרעות האכילה גם אל קבוצת הילדים ובני הנוער הצעירים מציבה מטפלים בפני האתגר של הכרה במאפייניהן השונים של הפרעות האכילה בקרב כל קבוצת גיל, ושל התאמת טכניקות הטיפול למאפיינים ייחודיים אלו.

במחקר אשר השווה בין מאפייניהם של ילדים (גילאי 8 עד 13) ובני נוער (בגילאי 13-20) אשר סבלו מהפרעות אכילה, נמצאו מספר הבדלים: ביחס לקבוצת בני הנוער, בקבוצת הילדים היו יותר בנים, אחוז גבוה יותר של אבחנות אכילה לא ספציפיות, ואחוז נמוך יותר של סובלים מבולימיה נרבוזה. כמו כן, בקבוצת הילדים דווחו פחות מקרים של בולמוסי זלילה וטכניקות 'היטהרות' כשימוש במשלשלים וכדורי דיאטה. למרות שלא נמצא הבדל משמעותי בשכיחות האנורקסיה בין שתי הקבוצות, קבוצת הילדים נטתה לאובדן משקל מהיר יותר ונמצאה באחוזון נמוך יותר על סקאלת המשקל האידיאלי. במקביל להתפתחות המחקר בתחום מאפייניהן הייחודיים של הפרעות האכילה בגילאי הילדות וההתבגרות, התמקדו מספר מחקרים בשנים האחרונות בהשוואת יעילותן של טכניקות טיפוליות שונות. עם זאת, עדיין אין בנמצא עדויות מחקריות מספקות על יעלותן של חלק מן ההתערבויות הטיפוליות. במאמר זה נסקור מספר עדויות מחקריות מרכזיות.

טיפול תרופתי

קיים מחסור משמעותי במחקרים הנוגעים ליעילות הטיפול התרופתי בילדים ובני נוער הסובלים מהפרעות אכילה. עם זאת, סקירה ספרותית בתחום מצביעה על כך שטיפול באמצעות Olanzapine ותרופות אנטי פסיכוטיות א-טיפיקליות אחרות עשוי להיות מבטיח בטיפול באנורקסיה ותת משקל, בעוד שיעילות השימוש בתרופות מקבוצת ה-SSRI למניעת הישנות ההפרעה עדיין אינה וודאית. בטיפול בבולימיה מסתמן כי הטיפול ב-Fluoxetine עשוי להיות יעיל במיוחד, בהסתמך על יעילותו בקרב האוכלוסיה הבוגרת.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי נמצא כטיפול היעיל ביותר לבולימיה בקרב מתבגרים. ההנחה העומדת בבסיס מודל זה היא כי ההתנהגויות הבולמיות נובעות מעמדות ואמונות דיספונקציונליות בנוגע למשקל וצורת הגוף. תפיסות אלו מובילות לחוסר סיפוק גופני, הערכת יתר של רזון ובהתאם להתנהגות הבולימית. השלב הראשון של הטיפול מתמקד במתן מידע על הפרעת האכילה, מטרות וטכניקות הטיפול, ביסוס שליטה בהרגלי האכילה באמצעות טכניקות התנהגותיות. השלב השני של הטיפול ממוקד בזיהוי ונטרול הקוגניציות המשמרות את הפרעת האכילה. כמו כן, נלמדות מיומנויות לפתרון בעיות. השלב השלישי ממוקד בשימור ההישגים והדרכת המטופל בנוגע לטריגרים להישנות ההפרעה והתמודדות איתם. בנוסף לטכניקות הבסיסיות הכלולות במודל הקוגניטיבי התנהגותי, נערכות במודל התאמות ייחודיות לאוכלוסיית בני הנוער. התאמות אלו כוללות דגש משמעותי על הברית הטיפולית במטרה להעלות את המוטיבציה לטיפול, הדרכת הורים במקביל לטיפול ושימוש בדוגמאות ושפה בהירה ככל האפשר בנוגע לטכניקה הטיפולית. כמו כן, הטיפול כולל התייחסות לתימות מרכזיות הרלוונטיות לבני נוער (עצמאות ואוטונומיה, יחסים עם קבוצת השווים) והתבוננות ברלוונטיות שלהן להפרעת האכילה.

טיפול משפחתי

הטיפול המשפחתי נמצא כמודל הטיפולי היעיל ביותר לטיפול באנורקסיה בקרב ילדים ובני נוער, ויעילותו הוכחה גם עבור הסובלים מבולימיה. המודל הטיפולי המשפחתי כולל שלושה שלבים מרכזיים. במהלך השלב הראשון לומדת המשפחה לאמץ דפוסי אכילה יעילים אשר מכוונים לעלייה מבוקרת במשקלו של הילד. בתחילתו של שלב זה נערכת ארוחה משפחתית בחדרו של המטפל אשר צופה בדפוסי האכילה, הקונפליקטים המתעוררים סביבה וכן הלאה. במקביל, ממוקד התהליך בהפחתת חווית האשמה של ההורים ובעיבוד והפחתת רגשות הכעס והרתיעה של האחים מהאח/ות הסובל/ת מאנורקסיה. בשלב השני האחריות להרגלי האכילה עוברת בהדרגה אל הילד (בהתאם לגילו) ונושאים נוספים המטרידים את המשפחה עולים לדיון, תוך התמקדות מיוחדת באופן בו תרמו נושאים אלו להתפתחות הפרעת האכילה. בשלב השלישי, אשר מתחיל לאחר שהילד מגיע למשקל והתנהגות אכילה נורמטיבית, מתמקדת המשפחה בחזרה לשגרת חיים זוגית ומשפחתית נורמטיבית ובהתמודדות עם נושאים הנוגעים לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד.

ביבליוגרפיה

1. How Do Children with Eating Disorders Differ from Adolescents with Eating Disorders at Initial Evaluation?, Peebles, Rebecka; Wilson, Jenny L.; Lock, James D. Journal of Adolescent Health. Vol 39(6), Dec 2006, 800-805.

2. A Review of medication use for children and adolescents with eating disorders, Couturier, Jennifer; Lock, James, Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry / Journal de l'Académie canadienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vol 16(4), Nov 2007, 173-176.

3. review of psychotherapeutic interventions for children and adolescents with eating disorders, Rutherford, Leanna; Couturier, Jennifer, Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry / Journal de l'Académie canadienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vol 16(4), Nov 2007, 153-157.

4.Evidenced-based treatments for children and adolescents with eating disorders: Family therapy and family-facilitated cognitive-behavioral therapy, Lock, James; Fitzpatrick, Kathleen Kara, Journal of Contemporary Psychotherapy. Vol 37(3), Sep 2007, 145-155.