חיפוש

סקירת יום העיון על אינטרסובייקטיביות וחשיפה עצמית בפסיכותרפיה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

חשיפה עצמית של המטפל היא התערבות טיפולית אשר השימוש בה מלווה במחלוקות, סוגיות ודיונים קליניים ותיאורטיים למכביר. במסגרת יום העיון 'אינטר-סובייקטיביות וחשיפה עצמית של מטפלים בפסיכותרפיה- תיאוריה, מחקר ומשמעויות קליניות' אשר נערך בספטמבר 2014, הציגה ד"ר שרון זיו ביימן סקירה מקיפה של נושאים אלו.
יום העיון הציע התבוננות בחשיפה העצמית מזוויות שונות שביניהן האופן בו תופסות אותה גישות תיאורטיות שונות, הסוגים השונים של חשיפה עצמית, וממצאים מחקריים הנוגעים למאפייניה של החשיפה העצמית ולהשפעותיה על הקשר הטיפולי ותוצאות הטיפול. כמו כן, הוצגו הדילמות הקליניות הנלוות לשימוש בחשיפה עצמית והמלצות קליניות לעבודה עמה אשר נוסחו על בסיס נתונים מחקריים וניסיון קליני.

לקריאת הסקירה המלאה לחצו כאן