חיפוש

השוואה בין הגישה ההתייחסותית לגישות פוסט-ביוניאניות

פורסם על ידי אפי נורטוב, פסיכולוג (M.A.)

בתאריך 27 ביולי, 2014, התקיים במרכז הבינתחומי בהרצליה כנס של המגמה הקלינית בו התארח פרופ' לואיס ארון, מהדמויות המובילות בקרב הפסיכואנליטיקאים והוגי הדעות בזרם ההתייחסותי. הכנס עסק בהשוואה בין שתי גישות בפסיכואנליזה בנות זמננו: הגישה ההתייחסותית והגישה הפוסט-ביוניאנית. יום העיון התחלק לשני חלקים, בחלקו הראשון הציג ארון דוגמאות קליניות שתוארו על-ידי פסיכואנליטיקאים מובילים בתחום (פרו ובראון). זאת, במטרה להדגים את ההבדלים התיאורטיים בין הגישות ואת האופן בו הם באים לידי ביטוי בפרקטיקה הקלינית ובאופן בו ניגש המטפל לעבודה עם החומרים הקליניים.

בחלקו השני של יום העיון הוצגו מקרים קליניים על ידי גב' אילנה לאור, פסיכולוגית קלינית, אנאליטיקאית קבוצתית, מורה ומדריכה בתכנית לפסיכותרפיה ובמסלול ההתייחסותי באוניברסיטת תל-אביב, ועל ידי גב' סנדרה הלוי, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, מורה ומדריכה בתכנית לפסיכותרפיה ובמסלול ההתייחסותי באוניברסיטת תל-אביב. ארון דן במקרים בהשתתפות הקהל תוך התייחסות לחלקו הראשון של יום העיון ובחינת תרומתה של כל אסכולה לחשיבה מחודשת ורפלקציה על העבודה הטיפולית.

לקריאת סקירת הכנס המלאה לחצו כאן