חיפוש

ג'פרי הייס על השפעת ההכשרה וניסיון המטפל על תוצאות הטיפול

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בהרצאה "השפעתם של הכשרת מטפלים ונסיונם על תוצאות הטיפולים במרכזי ייעוץ אקדמאים" (The effects of psychotherapists' training and experience on client outcomes in university and college counseling centers) שהתקיימה במסגרת הפאנל "מחקר באוריינטצית פרקטיקה: השפעת המטפל והכשרתו" (Practice-Oriented Research: Therapist effects and training), בכנס האגודה הבין לאומית לחקר הפסיכותרפיה (SPR) בירושלים 2016, הציג פרופ' ג'פרי הייס (Jeffrey Hayes) מאוניברסיטת פן, את מחקרו העוסק באופן שבו הניסיון וההכשרה משפיעים על איכות הטיפול שמטפלים (פסיכולוגים) מעניקים למטופליהם ועל תוצאות הטיפולים.

בתחילת הרצאתו סקר פרופ' הייס את המחקרים שהתקיימו בתחום עד למחקר הנוכחי. מחקרים שונים בחנו האם הניסיון או ההכשרה הטיפולית תורמים לאיכות הטיפול. התוצאות של רבים מהמחקרים מפתיעות: חלק ניכר מהם לא מצאו הבדל בין תוצאות הטיפולים של מטפלים צעירים וחסרי ניסיון לבין תוצאות הטיפולים של מטפלים מנוסים ובעלי הכשרה רחבה. מחקרים אחרים מוצאים הבדל קטן, כך שחלק מהמחקרים מצאו כי ככל שהמטפל עובר יותר הכשרה ובעל יותר ניסיון, התוצאות הטיפוליות מעט יותר טובות, אך מחקרים אחרים מצאו את ההפך –ככל שהמטפל הנו בעל יותר ניסיון והכשרה – התוצאות הטיפוליות מעט מתדרדרות לעומת תוצאות טיפוליהם של מטפלים צעירים ולא מנוסים.

פרופ' הייס סיפר כי במרכז הייעוץ של אוניברסיטת פן, לאחר שנחשפו לתוצאות מחקרים אלו, החלו בבחינת התוצאות הטיפוליות של המטפלים במרכז הטיפולי לאורך הקריירה הטיפולית שלהם; כיוון שיש במרכז הייעוץ מספר מטפלים הפועלים במרכז מאז סיום לימודיהם, לאורך עשרות שנים, ומטפלים אלו שמרו את המידע על טיפוליהם לאורך השנים במאגר המידע של מרכז הייעוץ, היה ניתן לעשות השוואה תוך נבדקית של כל מטפל ביחס לעצמו – האם הטיפולים שלו לאחר שנים של ניסיון והכשרה היו יעילים יותר מאשר טיפולים בתחילת דרכו של המטפל.

בהשוואה הראשונה שעשו במרכז הייעוץ, השוו את טיפוליו של מטפל שעובד במרכז במשך עשרים שנים. התוצאות הצביעו על כך שלאורך השנים התוצאות הטיפוליות של המטפל התדרדרו, כך שהתוצאות הטיפוליות שלו כיום הנן פחות טובות מאשר התוצאות בתחילת דרכו המקצועית. הממצא דלעיל שוחזר בחלקו הגדול בקרב שמונה עשר מטפלים נוספים – אצל חלק מהמטפלים לא היה שינוי בתוצאות הטיפוליות לאורך שנים של ניסיון והכשרה, ובקרב אחרים הייתה התדרדרות קלה בתוצאות הטיפוליות ככל שהם התקדמו מבחינת ניסיון והכשרה.

חלק מהמטפלים הללו, שלא הראו שיפור משמעותי בתוצאות הטיפוליות שלהם לאורך הכשרתם וניסיונם, היו החוקרים במחקר הנוכחי - Jeffrey Hayes, Kyle McCracken & Benjamin Locke. החוקרים האמינו שהם מטפלים במקרים קשים יותר כיום, לאחר שנים של הכשרה וניסיון, וזו הסיבה לכך שתוצאות הטיפולים שלהם אינן משתפרות לאורך השנים. זאת ועוד, החוקרים הצביעו על כך שהמדגם במחקרים שבוצעו בתחום, היה קטן ובדרך כלל התמקד במוסד הכשרה יחיד למטפלים, דבר שעלול לפגום בתוקף תוצאות המחקרים.

מתוך כך, במחקר הנוכחי בחנו החוקרים כאלף מטפלים, כאשר שליש מהדגימה הורכבה ממטפלים מתחילים (בעלי עד חמש שנים של ניסיון טיפולי) ושני שלישים ממנה – ממטפלים מנוסים. זאת ועוד, על מנת ליצור עבור כל מטפל מדגם מייצג ורחב – ביקשו החוקרים למצוא עבור כל מטפל כמה מטופלים שישתתפו במחקר. כך, דגימת המחקר הכילה אלף מטפלים, אך גם 15,000 מטופלים, כלומר – עבור כל מטפל נבדקו בממוצע תהליכים טיפוליים של חמישה עשר מטופלים.

תוצאות המחקר

תוצאות המחקר מצביעות על כך שניסיונו של המטפל או הכשרתו מעבר לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, אינם משפיעים על תוצאות הטיפול. כאשר החוקרים בחנו את השפעתם של מורכבות המקרים, הם מצאו שגם בקרב מטופלים שהטיפול בהם היה מורכב, לא הייתה השפעה חיובית לניסיון או להכשרת המטפל.

בבחינה האם יש הבדל בין פסיכולוגים שסיימו דוקטורט לפסיכולוגים בעלי תואר שני בלבד, נמצא כי אין הבדל בתוצאות הטיפוליות הנובע מההכשרה הנוספת שעברו המטפלים במהלך הדוקטורט.

למעשה, גם כאשר החוקרים השוו את תוצאות הטיפול של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה בפרקטיקום שלהם, לתוצאות הטיפולים של מטפלים מנוסים, לא נמצא הבדל באיכות הטיפול והתוצאות הטיפוליות.

תוצאות המחקר מעלות תחושות קשות בקרב מטפלים – צעירים כמנוסים כאחד, והקהל בהרצאה העלה שאלות רבות ורעיונות שונים שיוכלו להסביר את הנתונים. כך למשל – הועלה הרעיון כי ייתכן שהעומס הגדול של טיפולים, המאפיין בדרך כלל מטפלים מנוסים, אינו מאפשר לטיפולים להיות בעלי איכות גבוהה יותר, אף על פי שהמטפל מנוסה ובעל הכשרה רחבה יותר. פרופ' הייס הקשיב בעניין רב לרעיונות שהועלו בקהל וסיפר כי הוא מתעתד להשתמש ברעיונות אלו במחקרי המשך.

לסיכום ההרצאה, סיפר פרופ' הייס שהמחקר העלה שאלות קשות בכל הנוגע להכשרה שעוברים מטפלים לאורך שנות פעילותם המקצועית. על שאלות אלו מתעתדים במרכז הייעוץ של אוניברסיטת פן לנסות ולענות בשנים הבאות, ופרופ' הייס מזמין מטפלים מכל העולם להשתתף בשיח בנושא שיפור ההכשרה לאחר התואר השני של פסיכולוגים קליניים.