חיפוש

אני מרגישה, אתה מרגיש: טכניקות טיפוליות ממוקדות רגש וחוויה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 9/20

ד"ר שרון זיו ביימן | ד"ר גילה גאיל טורטן | ד"ר בן שחר | ד"ר רות דרדיקמן עירון

טכניקות טיפוליות ממוקדות רגש וחוויהטכניקות טיפול ממוקדות רגש וחוויה מהוות כיום נדבך מרכזי בפסיכותרפיה. נראה כי העבודה ב"כאן ועכשיו" בטיפול תוך הרחבת מקומו של המרכיב הרגשי-חווייתי, תורמת למטפלים ולמטופלים רבים. לא בכדי, בחרה החברה הישראלית לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה לשים נושא זה במרכזו של כנס הייסוד שערכה. הכנס, אשר התקיים בנובמבר האחרון במכללה האקדמית ת"א-יפו, ביקש להתבונן בעבודה ממוקדת רגש כציר מרכזי ומארגן עבור גישות טיפול שונות. לצד דיון בשאלת תרומתה הייחודית של כל גישה ומקומה של אינטגרציה, הדוברים השונים הציגו את הנושא מתוך התבוננות בסכמה תרפיה, CBT ,EFT וטיפול פסיכודינמי חווייתי. בגיליון הנוכחי אנו מביאים לכם חלק מצילומי ההרצאות המרתקות שניתנו ביום העיון.

נפתח עם הרצאתה של ד"ר שרון זיו ביימן אשר הציעה סקירה אודות התמקדות ברגש בטיפול ומשמעותה. בדבריה הדגישה ד"ר זיו ביימן את החשיבות הגדולה בקיום דיאלוג פתוח, לומד והמשכי בין גישות טיפול שונות, תוך שתיארה את הרווחים העשויים להיות טמונים בדיאלוג זה.

נמשיך עם הרצאה שעסקה בשימוש ברגש לטובת פריצת דרך בטיפול TEAM-CBT, אותה נתנה ד"ר גילה גאיל טורטן. בהרצאה שיתפה ד"ר גאיל טורטן בתהליך האישי והמקצועי דרכו הגיעה לעבודה בגישה, והציגה בצורה מעמיקה את שיטת הטיפול הטרנס-דיאגנוסטית אשר נותנת מקום משמעותי למשוב של המטופל.

הרצאה מצוינת נוספת ניתנה על ידי ד"ר בן שחר ועסקה בעקרונות של עבודה עם רגשות ותהליכי שינוי רגשיים כבסיס לאינטגרציה. במסגרת הרצאתו, תיאר ד"ר שחר את תהליך צמיחתה של גישת ה-EFT אותה פיתח לס גרינברג, והציג כלים מרכזיים מן השיטה.

נסיים עם הרצאתה של ד"ר רות דרדיקמן עירון אודות עבודה עם רגש בטיפול דינמי-חוויתי-ממוקד (EDT), אשר כללה דוגמאות קליניות מרתקות. ד"ר דרדיקמן עירון הציגה רעיונות וכלים משיטת ה-EDT ודנה במורכבות הכרוכה בהתמודדות עם רגש עוצמתי בטיפול.