חיפוש

טיפול פסיכואנליטי התייחסותי קצר מועד: סיכום מאמרו של ספרן

פורסם על ידי אפרת אלמוג

במאמר טיפול פסיכואנליטי התייחסותי קצר מועד (Brief Relational Psychoanalytic Treatment) שכתב ג'רמי ספרן והתפרסם בשנת 2002, מתוארת גישה לטיפול פסיכואנליטי קצר מועד בעלת מכנה משותף רחב עם עקרונות מפתח מהגישה ההתייחסותית. בגישה זו התהליך הטיפולי נתפס כמעגל רציף וחוזר של אנאקטמנט, התרתה והבנת תהליך זה. דגש מיוחד מושם על השימוש בחשיפת ההעברה הנגדית, באופן שמסייע לגילוי משותף של תסריטים התייחסותיים המגולמים (אנאקט) בין המטפל והמטופל. כמו כן, נסקרים במאמר השפעתה של מגבלת הזמן על התהליך הטיפולי וההבדלים בין הגישה הנוכחית וגישות אחרות של טיפול פסיכואנליטי קצר מועד.

תיאור המקרה המופיע בסיכום המאמר נועד לשרטט את קוויה המנחים של הגישה המוצגת במאמר זה, ולהציג מספר סוגיות בהתייחס לטבע השינוי בתהליכים טיפוליים ארוכי וקצרי טווח.

למאמר המלא

על המסכמת - אפרת אלמוג:

אפרת אלמוג היא מטפלת קוגיניטיבית התנהגותית המתמחה בטיפול בחרדה ודיכאון, התערבות במצבי משבר, ליווי בתהליכי גירושין, קשיים ביצירת קשר זוגי ודימוי והערכה עצמית נמוכים.

ליצירת קשר- eppi8@bezeqint.net

ביבליוגרפיה

Safran J.D., (2002). Brief Relational Psychoanalytic Treatment. Psychoanalytic Dialogue, Vol 12(2), p. 171-195.