חיפוש

מנגנוני הגנה לאחר טיפול בהפרעת אישיות: מאמרם של ג'והנסן ועמיתיו

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

תיאורטיקנים, קלינאים וחוקרים רבים ניסו לבחון מפרספקטיבות שונות מהם הגורמים המביאים לשינוי טיפולי. במאמרם שפורסם בשנת 2011 - "שינוי במנגנוני ההגנה של מטופלים עם הפרעות אישיות מקלאסטר C באמצעות טיפול דינמי קצר מועד" (Change in defense mechanisms during short- term dynamic and cognitive therapy in patients with cluster C personality disorders) ניסו החוקרים Johansen et al לבחון האם וכיצד שינויים במנגנוני ההגנה מביאים לשינוי קליני. החוקרים, על בסיס מחקרי אורך קודמים, מניחים כי מנגנוני הגנה הם דפוסי התנהגות תכונתיים אשר משפיעים על משתנים פסיכו-סוציאליים רבים לאורך החיים. מחקרים אמפיריים שנערכו בשני העשורים האחרונים מצביעים על כך שמנגנוני הגנה נוטים להפוך אדפטיביים יותר במסגרת טיפולים דינמיים לטיפול בדיכאון, חרדה והפרעות אישיות, ואילו ירידה בשימוש במנגנוני הגנה בלתי אדפטיביים נמצאה קשורה בטיפולים באוריינטציה קוגניטיבית התנהגותית הכוללים חשיפה והפחתה של המנעות.

החוקרים מצטטים תיאוריות ומחקרים קודמים אשר מציעים כי אחד ממאפייני הטיפול הדינמי קצר המועד הוא התייחסות אקטיבית ישירה למנגנוני הגנה בלתי אדפטיביים. אנשים אשר סובלים מהפרעות אישיות מקלאסטר C (אישיות נמנעת, תלותית ואובססיבית קומפולסיבית) נוטים לשימוש מוגבר במנגנון הגנה של המנעות המתבטא הן בהמנעות מגירויים/סיטואציות מאיימים והן בהמנעות מביטויי אסרטיביות, כעס וכן הלאה. המנעות כמנגנון הגנה אמנם מוגדרת באופן שונה מפרספקטיבות תיאורטיות שונות אך מרבית התיאוריות מסכימות על תפקידה המשמעותי בתהליכי ויסות רגשי. בהתאם, החוקרים התמקדו במחקרם הנוכחי בשאלת השתנותם של מנגנוני הגנה במסגרת הטיפול הדינמי קצר המועד במטופלים מקלאסטר C והניחו כי שינוי זה יתרחש באמצעות התייחסות ישירה למנגנוני ההגנה במסגרת הטיפולית ויביא לירידה משמעותית בסימפטומים הקליניים. כמו כן, החוקרים שיערו כי שינוי זה יהיה משמעותי יותר מהשינוי שיתרחש בקרב מטופלים אשר יקבלו טיפול קצר מועד באוריינטציה קוגניטיבית. בהתאם להשערת המחקר הראשונה, החוקרים מצאו כי מטופלים אשר טופלו בטיפול באוריינטציה דינמית נהנו מהתבססות מנגנוני הגנה אדפטיביים יותר אשר הביאו לשיפור קליני אשר נשמר בשנתיים שלאחר הטיפול. כמו כן, חלה ירידה בשימוש במנגנוני הגנה בלתי אדפטיביים כהמנעות. יחד עם זאת, בניגוד להשערת המחקר השניה, שיפור זה היה זהה לשיפור שחל בקרב המטופלים בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

ביבליוגרפיה

Change in defense mechanisms during short- term dynamic and cognitive therapy in patients with cluster C personality disorders. Johansen, Pål- Ørjan; Krebs, Teri S.; Svartberg, Martin; Stiles, Tore C.; Holen, Are. Journal of Nervous and Mental Disease, Vol 199(9), Sep 2011, 712-715.