חיפוש

השפעת סגנון ההתקשרות והאמפתיה של המטפל על הברית הטיפולית

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בשנים האחרונות מתבצעים מחקרים רבים המבקשים לזהות את הגורמים המשפיעים על יעילותם של תהליכים טיפוליים. ממצאיהם של מחקרים אלו מדגישים שוב ושוב חשיבותה של ברית טיפולית טובה אשר נוצרת בין המטפל למטופל. ברית טיפולית נמצאה כגורם המשפיע על יעילות הטיפול ואיכות התוצאות ובהתאם, מחקרים מבקשים לזהות גם את הגורמים המאפשרים או מונעים יצירת ברית טיפולית טובה אשר תסייע בהשגת תוצאות טיפוליות.

Samghabadi et al פרסמו בשנת 2012 את מאמרם Attachment Style and Empathy: Therapist Characteristics That Influence the Working Alliance. במאמר הם מציעים כי למרות מיעוט העיסוק בהשפעת מאפייני המטפל על היבטים שונים של התהליך הטיפולי ותוצאותיו, קיימות מספר עדויות לכך שסגנון ההתקשרות של המטפל משפיע על הברית הטיפולית. Trusty et al (2005), למשל, מצאו כי מטפלים בעלי סגנון התקשרות חרד ביססו ברית טיפולית חזקה יותר בהשוואה למטפלים בעלי סגנון התקשרות בטוח ובהשוואה למטפלים בעלי סגנון התקשרות נמנע. מתארים כי בשנים האחרונות מחקרים רבים התמקדו באופן בו סגנון ההתקשרות של המטופל משפיע על איכות הברית הטיפולית הנוצרת בפסיכותרפיה. לעומת זאת, מעט מאוד תשומת לב הוקדשה למאפייני המטפל הקשורים ליצירת ברית טיפולית. התעלמות מהאופן בו מאפייני המטפל עשויים להשפיע על דינמיקת היחסים בינו לבין המטופל עשויה להביא להבנה בעלת אופי חד צדדי של מערכת יחסים עליה משפיעים שני הצדדים הלוקחים בה חלק.

מחקרם של Samghabadi et al התמקד בבחינת הקשר בין סגנון ההתקשרות של המטפל לבין האמפתיה שלו, ואת הקשר בין האמפתיה של המטפל לבין הברית הטיפולית הנוצרת בפסיכותרפיה.

תוצאות המחקר הצביעו על קיומו של קשר בין רמת האמפתיה לבין איכות הברית הטיפולית. מעבר לכך, הממצאים הצביעו על כך שמטפלים בעלי סגנון התקשרות חרד דיווחו על רמת אמפתיה רגשית גבוהה יותר (שבמוקד שלה תחושת אחריות כלפי האחר וצמידות רגשית), בעוד שמטפלים בעלי סגנון התקשרות נמנע דיווחו על רמה גבוהה יותר של אמפתיה קוגניטיבית (שבמוקד שלה היכולת ללקיחת פרספקטיבה). כך, סגנון ההתקשרות ניבא את סוג האמפתיה של המטפל כלפי המטופל. מאחר ומדובר בממצאים ראשוניים, עדיין לא ברור האם סוג האמפתיה מהווה גורם המתווך את הקשר בין אמפתיה לבין ברית טיפולית.

עם זאת, ממצאים אלו הם ממצאים חשובים אשר מצביעים על האופן בו היבט נפשי מעמיק ופרטי של המטפל, כסגנון התקשרות, משפיע על התהליך הטיפולי וייתכן שאף על תוצאותיו. החוקרים מצביעים על כך שממצאים אלו מלמדים על חשיבות תהליך ההכשרה של אנשי מקצוע אשר עוסקים בפסיכותרפיה.

ביבליוגרפיה

Attachment Style and Empathy: Therapist Characteristics That Influence the Working Alliance. Samghabadi, Mana; Sexton, James E.; Diener, Marc J.Aug 2012 [American Psychological Association (APA).