חיפוש

העברה והעברה נגדית לאחר טראומה מינית בילדות

צוות בטיפולנט

פגיעה מינית בילדות מוכרת היום כאחת הפגיעות החמורות ביותר בדפוסי היחסים הבין אישיים. בספרן Treating the Adult Survivor of Childhood Sexual Abuse מציעות המחברות, Jody Messler Davies & Mary Gail Frawley, סקירה מקיפה של העבודה הטיפולית עם מבוגרים שורדי התעללות מינית בילדות, תוך דגש על היחסים הטיפוליים הנרקמים בין המטופל/ת למטפל/ת.

בפרק זה, 'השפעתה של טראומה על הטראנספרנס והקאונטר-טראנספרנס', מציעות המחברות התבוננות באתגרים והמורכבות הייחודיים בתחום הטראנספרנס והקאונטר טראנספרנס בטיפול בבוגרים שורדי גילוי עריות בילדותם, הנובעים ממספר מאפיינים בולטים של שורדי הטראומה המינית: חוויות בלתי מאורגנות ובלתי ניתנות להסמלה; השימוש בדיסוציאציה כמנגנון התמודדות, הגנה ואמצעי תקשורת; שימוש במנגנוני הגנה (פיצול, הכחשה, אקטינג אאוט, אומניפוטנטיות, הזדהות השלכתית); ותגובות קאונטר-טראספרנסיאליות הנובעות מגישתו האישית וחוויותיו האישיות של האנליטיקאי.

לסיכום הפרק המלא