תפריט נגישות

הקפיצה המסתורית מהנפש אל הגוף - ראיון עם אנדרס קונצ'יזסקי

עדי כהן

לחדר-הטיפולים נכנסת אישה גבוהה, כתפיה שמוטות, ומבטה תועה ואיטי. היא מתיישבת בקושי רב, ומתארת כאב בטן, "שאינו מניח לה", ושלא נמצא לו הסבר רפואי. בהמשך לתלונותיה הסומטיות היא מתארת את ביקוריה התכופים אצל אמה, ואת תלונותיה של האם כלפיה, ללא שינוי באפקט ובטון הדיבור. האם ייתכן קשר בין הסימפטום הגופני– כאב הבטן שלא מניח, לבין חוויתה הרגשית של המטופלת מול אמה?

ראיון עם אנדרס קונצ'יזסקי - פסיכולוג קליני ורפואי בכיר שמנחה את הקורס היסודות הפילוסופיים והפסיכואנליטיים של הפסיכוסומטיקה במכון מפרשים - על הקשר בין הגוף לנפש, ועל תיאוריות וטכניקות להעמקת העבודה עם מטופלים סומטיים.

גוף ונפש – קשר שאיננו לוגי אבל קיים במוחנו

משחר ההיסטוריה, הפילוסופיה ניסתה ליישב את הפרדוקס של היותנו בשר ורוח, וגישות שונות ניסחו השערות מגוונות בנוגע לקשר בין הגוף והנפש. שתי השערות מרכזיות (אך כמובן לא יחידות) הן שהגוף והנפש הם גילומים שונים של אותה מהות (מוניזם), ולעומת כך, שהגוף והנפש הם עולמות נפרדים (דואליזם).

ישעיהו ליבוביץ' התייחס לקיום הכפול של הגוף והנפש כ-"בעיה הפסיכופיזית", וכיאה לפוזיטיביסט ודואליסט, טען כי הגוף והנפש הם עולמות שונים לחלוטין, ולא ייתכן ביניהם קשר לוגי. עם זאת, הוסיף כי מאחר והקשר קיים במוחנו, די בכך כדי לטעון שאכן קיים קשר בין השניים. ואכן, אם נידקר על ידי מחט נרגיש כאב, כלומר, יש קשר בין החוויה הפסיכולוגית של כאב לבין הגירוי הפיזיקלי של המחט, גם אם יש סתירה לוגית בקיום שתי התופעות.

קשר גוף נפש הינו ייחודי וחד-פעמי אצל כל מטופל

על רקע היעדר קשר לוגי, קונצ'יזסקי רואה בקשר בין גוף לנפש "קשר מקרי" – כלומר בהתאם למקרה ולא לפי כלל מסוים. מבחינתו, "כל מטופל הוא סובייקט עם קשרי גוף נפש פרטיקולריים באופן רדיקאלי", ולכן, קונצ'יזסקי מציע להקשיב היטב לאופן בו הגוף והנפש נארגים זה בזה עבור אותו מטופל בסימפטום שהוא מגיע איתו לקליניקה.

חשוב שהמטפל יסתקרן למשל לגבי הכאב בטן "שלא מניח" למטופלת, ומונכח בו-זמנית עם קשר תובעני מצד האם. זאת תוך הטיית קשב לשפת הלא-מודע של המטופלת כדי להבין יותר אודות הקשר הייחודי בין הגוף לנפש אצלה.

מודל הדחף : קונפליקט לא-מודע מקבל ביטוי גופני

כיצד הנפשי הופך להיות דבר מה המתבטא בגוף? כדי לתת מענה לשאלה זו, פרויד ניסח עוד בימיה הראשונים של הפסיכואנליזה את מודל הדחף. לפיו, אנרגיה מניעה בו-בעת תופעות גופניות ונפשיות, וכל המשמעויות הנפשיות שלא עוברות את הצנזורה הפנימית עוברות המרה מהמובן לביולוגיה לפי עקרון התחליפיות. באופן זה ייצוג לקונפליקט לא-מודע מקבל ביטוי גופני, ונוצרת תופעה קונברסיבית. ייתכן והחוויה של המטופלת ש"אמה לא מניחה לה" עוברת סלקציה על ידי הצנזור הפנימי, נניח בשל אשמה, ומומרת לכאב בטן, המוטען באיכות "הלא מניחה", אך מבלי שרגשות כלפי האם הופכים להיות מודעים.

בשונה מקונברסיה, פרויד הבחין גם במצבים של עודף אנרגיה שלא נפרקת, התורמים להיווצרות "נוירוזות אקטואליות" - בעיות של דחף ולא של המובן.

פסיכוסומאטיקה: שדה של תנועה בין הייצוג לבין הפעולה של הגוף

פייר מרטי הצרפתי הביא בשנות השישים של המאה הקודמת פרדיגמה ייחודית לתוך שדה הפסיכונאליזה - "פסיכוסומאטיקה". לפיה, תופעה סומאטית מתהווה כאשר הליבידו עוצמתי מדי עד כדי קריסה של הייצוג. כך, אומר קונצ'יזסקי, "התופעה הסומאטית מחליפה את מבנה הייצוג במבנה גופני". סומאטיזציה, אם כן, היא פנייה לבטא דרך הבשר או האקט את מה שלא ניתן לייצג ולסמן. האם אותה מטופלת מתקשה לייצג עבור עצמה דבר-מה לאור אפקט עוצמתי, ונאלצת לבטאו בבשר החי?

תופעה קונברסיבית ותופעה פסיכוסומאטית: תיאוריה וטכניקה

קונצ'יזסקי מדגיש את ההבדלים בין תופעה קונברסיבית ותופעה פסיכוסומטית. לדבריו, "הקונברסיה משתמשת באבר הגופני כמסמן של הקונפליקט הנפשי הלא-מודע, ולכן הגוף הופך להיות ייצוג של דבר מה מודחק שאינו יכול להיאמר". דהיינו, אם המטופלת לא יכולה להתמודד עם הייצוג של רגשותיה לאמה, והוא מומר לכאב בטן, מדובר בתופעה קונברסיבית. מאחר והקונברסיה מגיבה למשמעות, אם בכך מדובר, עלינו לעודד את המטופלת לחפש באמצעות אסוציאציות את המשמעות המוסתרת בסימפטום, ולהיעזר בפרשנויות.

לעומת זאת, לדברי קונצ'יזנסקי "התופעה הפסיכוסומאטית אינה מצויה בתוך מבנה תחבירי, והיא אינה ייצוג של התוכן הלא-מודע, אלא מבטאת אפקט או דחף שלא קבל כלל ייצוג". כלומר, אם המטופלת לא יכולה כלל לייצג משהו, וחוסר הייצוג הוביל לביטוי בכאב בטן, מדובר בתופעה פסיכוסומטית. במקרה זה, נשתמש במטאפורת הבנה כלשהי ונבנה עם המטופלת נרטיב בהתאם, על מנת שכאב הבטן יוכל לקבל משמעות נפשית כלשהי. להבנתו של קונצ'יזסקי "גם פסיכו-אדוקציה אודות הקשר בין מתח וכאב במסגרת CBT יכולה לשמש מטאפורת הבנה ולסייע בבניית נרטיב עם מטופלים פסיכוסומאטיים".

סקרנות (ומזל) בדרך אל הפסיכוסומאטיקה

קונצ'יזסקי מספר כי אל תחום הפסיכוסומאטיקה הגיע מתוך סקרנות לגבי הגוף. כילד שגדל בבית של רופאים בילה זמן רב בבתי חולים, ומראות של סבל גופני נחרטו עמוק בתוכו. קונצ'יזסקי מספר כי "חוויות אלו יצרו אצלי תפיסה אמביוולנטית לגבי הכוח של הרפואה. מצד אחד, הניסיון להושיט עזרה ואפילו להציל חיים, ומצד שני המפגש עם חוסר האונים של הפרקטיקה הרפואית אל מול תהליכים בלתי מוסברים.

זכור לי אירוע, שבו שמעתי מטופל, שהחל לדמם בחדר ההתאוששות מיד לאחר ניתוח גסטרו, שואל את הכירורג : "מדוע זה הסתבך?", ותשובתו של הכירורג הייתה מפתיעה: "זה חוסר מזל. התשובה של אותו רופא גסטרו הבהירה לי את הגבול של הידע בשיח הרפואי, ועוררה אצלי חוסר נחת, שהוביל לחיפוש אחר תשובה הולמת יותר מ"חוסר מזל". אכן יש כאן חוסר אך האם הוא במזל? או שמא יש כאן חוסר בהבנה שנובע מפרדיגמה מוגבלת דרכה אנחנו מסתכלים?

את התשובה מצאתי בשדה של הפסיכוסומאטיקה. שדה זה איננו רפואה ואיננו פסיכולוגיה אלא מבנה שיח אחר ששואב מהפרקטיקות הללו. הפסיכוסומאטיקה לוקחת בחשבון את הסובייקט, אותו אחד שכואב בגוף ובתודעה, ולצד זאת מגיב בחיוב לכימותרפיה בגלל שהוא כמה לראות פעם נוספת את נכדתו. אותו סובייקט מציב אותנו פעם אחר פעם מול הגבול של הידע הליניארי המדעי ומאלץ אותנו להרחיב את גבולות ההסתכלות וההבנה לגבי סבל, חולי, תקוה, גוף ונפש – כל מה שאנושי".

על המטפל - אנדרס קונצ'יסקי

אנדרס קונצ'יזסקי הינו פסיכולוג קליני ורפואי בכיר, מנהל תחום גוף-נפש במכון מפרשים. מנהל ת. ל. מ. מרחב שרון, ומייסד-שותף של האגודה הישראלית לפסיכוסומטיקה.

על המראיינת - עדי כהן

עדי כהן, פסיכולוגית רפואית, בעלת הכשרה בתרפיה מוכוונת-התמקדות, ולאחר סיום התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרח-מערב. עובדת לפי מודל של טיפול אינטגרטיבי תוך תשומת לב למרחב בין המילים לגוף בטיפול נפשי. מטפלת במרפאה הפסיכולוגית ובקליניקה פרטית בתל-אביב. עורכת מדעית בבטיפולנט.

55% הנחה ברסלינג- לקבלת קופון לחצ.י כאן
55% הנחה ברסלינג הטבה מיוחדת לחברי בטיפולנט- כל הספרים בהוצאת רסלינג שבאתר
רסלינג הוצאת ספרים
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה בסמינר הקיבוצים בעיצומה!
מגוון הכשרות מקצועיות מחכות לך בסמינר הקיבוצים
סמינר הקיבוצים, תל אביב
שנה"ל תשפ"ה
לחברת נתן דרושים/ות פסיכולוגים קלינים | עו"ס | פסיכותרפיסטים
בואו להיות חלק ממערך בריאות הנפש בחברה, משרה גמישה ונוחה, בניית לו"ז עצמאי כשכיר/ פרילנסר, ניתן לשלב עבודה פרונטלית ומפגשי וידאו
פריסה ארצית, חברת נתן
עו"ס, פסיכולוג, מטפל, בואו לעבוד בעמותת מכון סאמיט
בואו לעבוד בעמותת מכון סאמיט במגוון משרות
פריסה ארצית, מכון סאמיט
מסלול הסמכה בהתמקדות focusing
3 קורסי התמקדות פרונטליים- בסיס טראומה ויחסים בהנחיית ליאורה בר נתן
המרכז להכשרת מטפלים בהתמקדות, ת"א
ספטמבר 2024
פסיכותרפיה דינמית חווייתית אינטנסיבית IE-DP בהפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD מורכבת ורב שכבתית.
מרצה: ד״ר פרוצ׳ו אוסימו יום עיון מקוון | האירוע יתקיים בשפה האנגלית | האירוע לא יוקלט
מכון מפרשים, אונליין
18/06/2024
FOCUSING - סדנת הדגמות, שאלות ושיח
מפגש זה מיועד לאנשי מקצועות הטיפול המכירים את הFOCUSING - באופן בסיסי ומחפשים הזדמנות לחוות אותו שוב ביום מרוכז של הדגמות, שיח ודיון בנושאים הקשורים להקשבה
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
מבט אל אינטגרציה בפסיכותרפיה בהשראת עבודתו של פרופ' יונה רוזנפלד
בהשתתפות: פרופ' אשר בן-אריה, ד"ר סיגל קני-פז, פרופ' מיכל קרומר נבו, ד"ר ארנה שמר, מרים שפירא, מירית סידי, ד"ר נועה רוזנפלד-יהושע, ד"ר שרון זיו ביימן וד״ר אסתר במברגר
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
55% הנחה ברסלינג- לקבלת קופון לחצ.י כאן
55% הנחה ברסלינג הטבה מיוחדת לחברי בטיפולנט- כל הספרים בהוצאת רסלינג שבאתר
רסלינג הוצאת ספרים
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה בסמינר הקיבוצים בעיצומה!
מגוון הכשרות מקצועיות מחכות לך בסמינר הקיבוצים
סמינר הקיבוצים, תל אביב
שנה"ל תשפ"ה
לחברת נתן דרושים/ות פסיכולוגים קלינים | עו"ס | פסיכותרפיסטים
בואו להיות חלק ממערך בריאות הנפש בחברה, משרה גמישה ונוחה, בניית לו"ז עצמאי כשכיר/ פרילנסר, ניתן לשלב עבודה פרונטלית ומפגשי וידאו
פריסה ארצית, חברת נתן
עו"ס, פסיכולוג, מטפל, בואו לעבוד בעמותת מכון סאמיט
בואו לעבוד בעמותת מכון סאמיט במגוון משרות
פריסה ארצית, מכון סאמיט
מסלול הסמכה בהתמקדות focusing
3 קורסי התמקדות פרונטליים- בסיס טראומה ויחסים בהנחיית ליאורה בר נתן
המרכז להכשרת מטפלים בהתמקדות, ת"א
ספטמבר 2024
פסיכותרפיה דינמית חווייתית אינטנסיבית IE-DP בהפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD מורכבת ורב שכבתית.
מרצה: ד״ר פרוצ׳ו אוסימו יום עיון מקוון | האירוע יתקיים בשפה האנגלית | האירוע לא יוקלט
מכון מפרשים, אונליין
18/06/2024
FOCUSING - סדנת הדגמות, שאלות ושיח
מפגש זה מיועד לאנשי מקצועות הטיפול המכירים את הFOCUSING - באופן בסיסי ומחפשים הזדמנות לחוות אותו שוב ביום מרוכז של הדגמות, שיח ודיון בנושאים הקשורים להקשבה
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024
מבט אל אינטגרציה בפסיכותרפיה בהשראת עבודתו של פרופ' יונה רוזנפלד
בהשתתפות: פרופ' אשר בן-אריה, ד"ר סיגל קני-פז, פרופ' מיכל קרומר נבו, ד"ר ארנה שמר, מרים שפירא, מירית סידי, ד"ר נועה רוזנפלד-יהושע, ד"ר שרון זיו ביימן וד״ר אסתר במברגר
מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו
14/06/2024