חיפוש

הקליניקה הפסיכואנלטית של המתבגר

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-9.1.20 נערך במכללה האקדמית ת"א-יפו יום העיון "הקליניקה הפסיכואנליטית של המתבגר". יום העיון התקיים ביוזמתם של התפס״ן (תחנה פסיכואנליטית לנוער), סגל המכללה והסתדרות הפסיכולוגים בישראל. ההרצאות ביקשו לבחון מזוויות שונות את נושא הנשירה בטיפול פסיכואנליטי במתבגרים. מתוך שמירה על חסיון המקרים שהוצגו ביום העיון, אנו מביאים לכם כאן חלק קטן מן ההרצאות שניתנו ביום העיון המרתק הזה.

נשירה פרוידיאנית - גבריאל דהאן

במסגרת הרצאתו ביקש גבריאל דהאן להתייחס לשינוי מועד יום העיון ולקשור בין האירועים שהובילו לכך לבין הנושא שבמרכזו של יום העיון: הנשירה והמתבגר. בתוך כך התייחס דהאן להנחה הסמויה בה רבים אוחזים שההנשרה של האחר שעשויה להתרחש על גבי התקיפה של נפשו וגופו נושאית משום מה הבטחה לצמצומה של אי-הנחת של האחד.

המסירה והנשירה של המתבגר והמשפחה - ד"ר שולמית גלר

בדבריה טענה ד"ר שולמית גלר כי 'גיל ההתבגרות', מעבר להיותו תיאור התפתחותי כרונולוגי, מהווה תיאור של סטרוקטורה נפשית ושל ארגון אישיות המאפיינים תקופת ביניים מסוימת. לצד סקירת החשיבה הפסיכואנליטית אודות גיל ההתבגרות, ביקשה ד"ר גלר במסגרת ההרצאה לתאר את הקהילות סביבן נע המתבגר אשר מסמנות את הלכי הנפש השונים והנפרדים שלו.

הקליניקה של המתבגר כקליניקה של נשירה - הדס סבירסקי

את הרצאתה פתחה הדס סבירסקי בהתייחסות לנשירה שביצע זיגמונד פרויד המתבגר אל תחום המדעים, כמו גם לתיאורו כי בחירה זו הייתה תוצאה של הקשר שפיתח עם מוריו. בהמשך לכך, ביקשה סבירסקי לתאר את הקליניקה הפסיכואנליטית של המתבגר כמקום בו מתאפשר למתבגר, באמצעות המצאה של מושאי תשוקה חדשים, ליצור את מציאותו הנפשית, כלומר את עולמו.

דברי סיכום - ד"ר עמרי ביובסקי

דברי פתיחה

  • דני כפרי - מנכ"ל הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

  • ד"ר שולמית גלר