חיפוש

העברה והעברה נגדית בטיפול בטראומה מינית

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 8/16

טיפולים הנוגעים בטראומה מינית הינם נפוצים מחד, אך מאתגרים מאוד מאידך, כאשר להעברה ולהעברה הנגדית בטיפולים אלו יש השלכות קליניות משמעותיות. הגיליון יסקור את האתגרים השונים מזוויות תיאורטיות וטיפוליות שונות.

גיליון זה יוקדש להעברה והעברה נגדית בטיפול בטראומה מינית, אך לפני כן אנו שמחים להביא בפניכם את סקירת יום העיון על שם אלי חן - "דיאלקטיקה בטיפול ממוקד", שכתבה ליאת עשבי-ויסבורד.

***

טיפול בטראומה מינית הינו מחד גיסא אחד הטיפולים הנפוצים בקליניקה, ומאידך גיסא טיפול רגיש ומורכב, בו ההעברה וההעברה הנגדית עוצמתיות ומשמעותיות לטיפול במיוחד.

דיוויס ופראולי עוסקות בספרן Treating the Adult Survivor of Childhood Sexual Abuse באופנים שונים בהם טראומה בילדות משפיעה על ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול בבוגרים: בפרק 8 - השפעתה של טראומה על הטראנספרנס והקאונטר-טראנספרנס הן מציגות ארבעה אתגרים מרכזיים בתחום ההעברה וההעברה הנגדית. בפרק 9 - שמונה דפוסי העברה והעברה נגדית בטיפול בשורדות תקיפה מינית בילדות, החוקרות מזהות שמונה עמדות התייחסותיות ושמונה דפוסי העברה והעברה נגדית בהתאמה. דיסוציאציה בטיפול בשורדות טראומה מינית בילדות כמו גם סוגיית בוחן המציאות בטיפול בשורדות טראומה מינית בילדות הנם שני נושאים המשפיעים באופן משמעותי על ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול ודיוויס ופראולי עוסקות בדגשים טיפוליים בנושאים אלו.

במאמרה אידיאליזציה בקרב שורדות גילוי עריות Price עוסקת בדפוסי אידיאליזציה של העצמי והמטפל ובהשפעות דפוסים אלה על ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול בשורדות גילוי עריות. בסקירת ההרצאה האימה - מבט על מה שלא ניתן לראות או לשמוע, רק לחוש, מתוך יום העיון "פירוק והרכבה בטראומה מינית", מציגה מיכל פרי את הרצאתם של הילל וייס וניסים סמדז'ה, שעוסקת באזורים שהמילים לא מצליחות לפגוש, אך מניעים תהליכי העברה והעברה נגדית.

בסקירת ההרצאה טיפול בנפגעי אונס הומוסקסואלים: מבט מתוך הקליניקה אשר ניתנה בכנס "במילים אחרות", רני לוי מתאר דפוסים וסוגים של העברה בטיפול בנפגעי אונס הומוסקסואלים.

לבסוף Brady et al בחנו את השפעת הטיפול במטופלות שעברו פגיעה מינית על מטפלות, במאמרם טראומטיזציה עקיפה של מטפלות בנפגעי פגיעה מינית.

לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
לללמוד ליצור מרחב של תקווה דרך החוויה הפסיכודרמטית
המכון הירושלמי לפסיכודרמה תאטרון מדרש בניהולה של ד"ר זיוה ברכה גדרון מזמין אותך להרחיב את שפת הטיפול במסלול ללימודי תעודה בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעו"ס ע"ש לואיס וגבי וייספלד-אוניברסיטת בר-אילן
ירושלים,הקול קורה
נובמבר 2022
סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים לימודי תעודה
תוכנית דו-שנתית הכוללת הדרכה ופרקטיקום ניהול אקדמי והנחייה: דבורה רייכר מכון "נתיבים משלימים" והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שמחים להזמינכם להשתתף במחזור חדש של התכנית.
זכרון יעקב
נובמבר 2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22