חיפוש

העברה והעברה נגדית בטיפול בטראומה מינית

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 8/16

טיפולים הנוגעים בטראומה מינית הינם נפוצים מחד, אך מאתגרים מאוד מאידך, כאשר להעברה ולהעברה הנגדית בטיפולים אלו יש השלכות קליניות משמעותיות. הגיליון יסקור את האתגרים השונים מזוויות תיאורטיות וטיפוליות שונות.

גיליון זה יוקדש להעברה והעברה נגדית בטיפול בטראומה מינית, אך לפני כן אנו שמחים להביא בפניכם את סקירת יום העיון על שם אלי חן - "דיאלקטיקה בטיפול ממוקד", שכתבה ליאת עשבי-ויסבורד.

***

טיפול בטראומה מינית הינו מחד גיסא אחד הטיפולים הנפוצים בקליניקה, ומאידך גיסא טיפול רגיש ומורכב, בו ההעברה וההעברה הנגדית עוצמתיות ומשמעותיות לטיפול במיוחד.

דיוויס ופראולי עוסקות בספרן Treating the Adult Survivor of Childhood Sexual Abuse באופנים שונים בהם טראומה בילדות משפיעה על ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול בבוגרים: בפרק 8 - השפעתה של טראומה על הטראנספרנס והקאונטר-טראנספרנס הן מציגות ארבעה אתגרים מרכזיים בתחום ההעברה וההעברה הנגדית. בפרק 9 - שמונה דפוסי העברה והעברה נגדית בטיפול בשורדות תקיפה מינית בילדות, החוקרות מזהות שמונה עמדות התייחסותיות ושמונה דפוסי העברה והעברה נגדית בהתאמה. דיסוציאציה בטיפול בשורדות טראומה מינית בילדות כמו גם סוגיית בוחן המציאות בטיפול בשורדות טראומה מינית בילדות הנם שני נושאים המשפיעים באופן משמעותי על ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול ודיוויס ופראולי עוסקות בדגשים טיפוליים בנושאים אלו.

במאמרה אידיאליזציה בקרב שורדות גילוי עריות Price עוסקת בדפוסי אידיאליזציה של העצמי והמטפל ובהשפעות דפוסים אלה על ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול בשורדות גילוי עריות. בסקירת ההרצאה האימה - מבט על מה שלא ניתן לראות או לשמוע, רק לחוש, מתוך יום העיון "פירוק והרכבה בטראומה מינית", מציגה מיכל פרי את הרצאתם של הילל וייס וניסים סמדז'ה, שעוסקת באזורים שהמילים לא מצליחות לפגוש, אך מניעים תהליכי העברה והעברה נגדית.

בסקירת ההרצאה טיפול בנפגעי אונס הומוסקסואלים: מבט מתוך הקליניקה אשר ניתנה בכנס "במילים אחרות", רני לוי מתאר דפוסים וסוגים של העברה בטיפול בנפגעי אונס הומוסקסואלים.

לבסוף Brady et al בחנו את השפעת הטיפול במטופלות שעברו פגיעה מינית על מטפלות, במאמרם טראומטיזציה עקיפה של מטפלות בנפגעי פגיעה מינית.