חיפוש

הסתכלות מחודשת על תפקודי הקשב: דורון היימן

פורסם על ידי

הרצאתו של דורון היימן מתוך יום העיון לראות את הילד מבעד למסך ה-ADHD.