חיפוש

הסמכות החדשה - פרקים מספרו של פרופ' חיים עומר

צוות בטיפולנט

סמכות הורית והיעדרה

נושא הסמכות, או היעדרה של סמכות, מעורר בשנים האחרונות את עניינן של מערכות משפחתיות, חינוכיות וחברתיות. הורים ומורים רבים חשים כי הם מתקשים בביסוס סמכותם ובהשגת השפעה מספקת על ילדים ובני נוער, והיעדר הסמכות אכן מקושר בפועל לעלייה בהתנהגויות אלימות ועברייניות.

בספרו מציג פרופ' עומר את הדילמה המהותית בה נתונים הורים ומורים המבקשים לבסס את סמכותם: מודל הסמכות הישן, המבוסס על השלטת יראה והשגת ציות כפוי, אינו תואם עוד ערכים מודרניים ככבוד לפרטיותו, עצמאותו והאוטונומיה של הילד. מצד שני, דבקות מוחלטת בערכים אלו מביאה חלק מהילדים ובני הנוער לנצל לרעה את החופש הניתן להם ולפתח התנהגויות אלימות ובעייתיות הפוגעות בתפקודם ואף מסכנות אותם.

בבסיס ספרו של פרופ' עומר עומד מושג 'הסמכות החדשה'. סמכות זו מבוססת על ההנחה כי תפקידו של בעל הסמכות (הורה, מורה) הוא לשמר את סמכותו תוך שמירה על כבודו של הילד אך גם על מסלול התפתחותו ותפקודו התקין. הסמכות החדשה אינה מבוססת על הכנעת הילד והשגת שליטה מלאה בהתנהגותו אלא על העברת מסר ברור: "אנו מכבדים את פרטיותך ובחירותיך, אך מאחר ואנו אוהבים אותך, לא נוכל לאפשר לך לפגוע בעצמך מבלי לעשות דבר!"

כדי להעביר מסר זה באופן אפקטיבי בעידן הנוכחי, נזקקים מורים והורים לאסטרטגיות חדשות להן לא נזקקו בעבר, כאשר סמכותם נתפסה כמובנת מאליה. בספרו מתאר פרופ' עומר מגוון דרכים לכינון הסמכות החדשה במערכת המשפחתית והחינוכית. דרכים אלו מבוססות על התאמת רמת ההשגחה ההורית לשימוש שעושה הילד בחופש הניתן לו, יצירת רשת תמיכה המסייעת בביסוס הסמכות ונקיטת פעולות להתמודדות יעילה ולא מסלימה עם התנהגויות כאלימות, השפלה, התחצפות, גניבות, נשירה מבי"ס, שימוש בסמים ועוד.

השגחה הורית

אלמנט מרכזי בביסוס הסמכות החדשה הוא אלמנט ההשגחה ההורית. מחקרים רבים מצביעים על האופן הדרמטי בו מצטמצמת מעורבות בפעילויות סיכון בתגובה לידיעת ההורה היכן ועם מי נמצא ילדו. עם זאת, רעיון הכבוד לפרטיות המאפיין את תקופתנו, והיעדר ההכרה בהשפעתה המכרעת של ההשגחה, מביאים הורים רבים לוותר עליה מלכתחילה. ויתור זה מביא לעיתים לנקיטה בתגובות קיצוניות או איומים בלתי ניתנים למימוש ("אם שוב אתפוס אותך מבריזה לא תצאי מהבית חודש/לא אדבר איתך יותר!").

מוכנותם של הורים ומורים להרחיב את השגחתם היא הבסיס להפגנת נוכחות סמכותית ולהעברת מסר של חוסר לגיטימציה לפעולות אסורות: נערה אשר יודעת כי הוריה עשויים לצלצל לכל חברותיה, תשקול שנית האם להפר את הסיכום לגבי שעת חזרתה הביתה; קבוצת נערים אלימה עשויה להתמתן לאור נוכחותם של מורים בסככת העישון של חצר בית הספר.

פרקים לקריאה

הפרקים המובאים מאפשרים הכרות ראשונית עם שני נושאי מפתח העומדים בבסיס הספר 'הסמכות החדשה': הפרק הראשון עוסק במורכבות מושג הסמכות בתקופתנו, הצורך בביסוס סמכות חדשה והקווים המנחים ליצירת סמכות זו, המבוססת על ערכים התואמים את ערכי החברה המודרנית. לעומת זאת, הפרק השני עוסק ברעיון ההשגחה ההורית ומציע כלים בסיסיים להשגת מידע על פעילויות בעייתיות של ילדים והתערבות בהן מבלי ליצור הסלמה במערכת היחסים. זאת, תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של הילד ככל הניתן לאור הסיכונים בהם הוא נתון.כמו כן, מובאת דוגמא לאופן בו מאפשרת הגברת ההשגחה ההורית הגנה על הילד מפני שימוש לרעה במחשב ובאינטרנט. הפרקים מפורסמים באדיבות המחבר פרופ' חיים עומר והוצאת מודן.

פרק ראשון: הסמכות של פעם והסמכות החדשה


פרק שני: השגחה הורית + מחשב ואינטרנט