חיפוש

היכולת להיות לבד (וביחד): מחשבות על נפרדות, סימביוזה ומה שבניהן

צוות בטיפולנט

טיפול זוגי בשותפי-תלות בהתמכרויות | אינטימיות ובדידות – מאז ועד עולם | בדידות המטפל | בגופי, לא בגפי: מגוף פרטי לגוף משותף


היכולת להיות לבד (וביחד): מחשבות על נפרדות, סימביוזה ומה שבניהן

"כשבדידות איננה פחד, נולדת שירה", אומר לנו נתן זך בשירו המפורסם, הנוגע באחד מנושאי העיסוק המרכזיים של הטיפול הפסיכואנליטי – הצורך להיות בקשר. באותה הנשימה, מהדהד בתוכו צורך זה גם את היפוכו, והלא הוא האפשרות (והקושי) להיות לבד. האם מדובר בדיאלקטיקה או שמא בפרדוקס? האם היכולת להיות לבד, במובנה העמוק, אינה באמת מנוגדת ליכולת להיות ביחד? האם טבועה בנו מלידה החרדה מנפרדות, ואילו ההנאה ממנה היא הישג התפתחותי ואף מילה נרדפת לבשלות רגשית? בגיליון זה, אספנו עבורכם מאמרים המבקשים לעסוק במתח המתמיד שבין האני לאחר, יחד ולבד.

התנועה בין סימביוזה לנפרדות מתבטאת ביתר שאת בדינאמיקה הזוגית. במאמרה המצוין טיפול זוגי בשותפי-תלות בהתמכרויות, מתארת שרית ברבש (2018) מצבים של תלות זוגית פתולוגית. כאשר אחד מבני הזוג מתמודד עם הפרעות התמכרות, נרקמת מעין ברית זוגית חשאית, בתוכה השימוש בחומר מהווה אובייקט דרכו שני הצדדים מביעים את צרכי האינדיבידואציה שלהם, כמו גם את צרכי התלות ההדדית הקיצונית. המשגה זו של התלות השיתופית מכווינה גם את הטיפול, אשר מסייע בכינון ברית זוגית חדשה המבוססת על אחריות אישית ועצמאות.

עוד על האופן בו המרחב הטיפולי יכול להוות הזדמנות לעיבוד המתח הנצחי בין השותפות לאחדות, ניתן למצוא בסקירתה של שירלי סלע וינטר את הכנס אינטימיות ובדידות – מאז ועם עולם, אשר נערך על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. בהרצאותיהם המרתקות, דנו ד"ר מירב רוט, אלינה שלקס, ד"ר בועז שלגי, דפנה הומינר, שמואל גרזי ורות ליס בחרדה והכאב הכרוכים באינטימיות, כמו גם בבדידות האינהרנטית הטמונה בקשר עם האחר, המתבטאים כמובן גם ביחסי ההעברה בין המטפל למטופל.

חוויית הבדידות הקשה מנשוא, המאיימת לא פעם על תחושת העצמי, אינה פוסחת גם על כיסאו של המטפל. בסיכום מאמרה בדידות המטפל, מתארת בוכלר (1998) חוויות שונות של בדידות בתוך חדר הטיפולים, בהדרכה המקצועית ולאורך תהליך ההכשרה של פסיכולוגי. לא פעם, תחושות אלה מתעוררות נוכח מפגש עם מטופלים המסרבים להכיר בנוכחותו של סובייקט נוסף, אך גם בעקבות הבדידות שאנו המטפלים מייצרים עבור מטופלינו בחדר. זאת ועוד, מיטיבה בוכלר לתאר את יכולתו של המטפל להיות לבד, ואת תהליכי הספרציה המלווים את עבודתו.

נסיים בסקירת יום העיון הייחודי מגוף פרטי לגוף משותף – על נפרדות, סימביוזה והיכולת להיות ביחד, שנערך בביה"ס פסיכוסומה ללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה גופנית-התייחסותית. ד"ר אסף רולף בן-שחר, שנער פנקס, ד"ר עופר מאורר, ד"ר ניסים אבישר, יעל מעין, אלעד חדד ודנה מור התייחסו בהרצאותיהם לסימביוזה כאל מקצב מחזורי, מעין תנועה המתגלמת לא רק ביחסים עם האחר, אלא גם באלו של הגוף ועם הנפש. מנעד הנושאים הרחב בהם עסקו הדוברים משקף את המפגש הבלתי נמנע עם שאלת הנפרדות, המתקיים כמעט בכל זירה בחיינו.

מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
מסלול הכנה להכשרה אנליטית למטפלים בעלי ניסיון
הכשרה אנליטית היא שלב לימודים מתקדם וגבוה למעוניינים בהעמקת הידע היונגיאני והרחבת הרקע התיאורטי והקליני שבידיהם לכדי מבט ייחודי וראיית עולם יונגיאנית.
הרצליה, עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה ע"ר
נובמבר 2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022