חיפוש

יעילות הדרכת הורים התנהגותית - סיכום מטא-אנליזה של לי ועמיתיו

צוות בטיפולנט

הפרעות קשב וריכוז הן הפרעות נפוצות אשר מלוות פעמים רבות בקשיים לא רק בתחום הלימודי אלא גם בתחום ההתנהגותי, הרגשי והבין אישי. בהתאם, רבים מההורים הפונים לקבלת סיוע במסגרת הדרכת הורים הם הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, ובפרט הפרעות קשב וריכוז המלוות בהיפר אקטיביות. במטא אנליזה שפורסמה בשנת 2012 - A meta-analysis of behavioral parenttraining for children with attention deficit hyperactivity disorder מציגים Lee et al את הממצאים הנוגעים ליעילותה של הדרכת הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז.

Lee et al מציינים כי מחקרים שעסקו באינטראקציה בין הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז זיהו עלייה בכמות הקונפליקטים והלחץ ההורי ופחות פרקטיקות הוריות חיוביות.

טיפול התנהגותי הוא טיפול יעיל לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, אך מעורבות ההורים, במקביל לטיפול בילד או בנפרד ממנו, הינה קריטית לקידום שינוי. הדרכת ההורים בגישה התנהגותית ממוקדת בצמצום דפוסי אינטראקציית הורה-ילד מלחיצים. מוקד ההדרכה הוא במתן חיזוקים חיוביים לילד על התנהגויות פרו-חברתיות, והתעלמות או הענשה על התנהגות שלילית, באמצעות מתודות לא אלימות כמניעת פריבילגיות ו"פסק זמן". זאת, במטרה לשפר את טיב ההתאמה בין הילד להורה.

במסגרת מטא האנליזה הנוכחית נסקרו ארבעים מחקרים שבחנו את השפעת הדרכת ההורים ההתנהגותית. נמצא אפקט כללי מתון התומך בתרומת הדרכת ההורים כאמצעי יעיל לשיפור התנהגות הילד וההורה, ולשיפור תפיסת ההורה לגבי ההורות. האפקט החיובי נשמר לאורך זמן (כשלוש שנים), אך עוצמתו פחתה. באופן ספציפי יותר, השיפור בהתנהגות הילדים היה מתון ונחלש בצורה משמעותית לאורך זמן, ואילו השיפור בתפיסת ההורה את ההורות היה משמעותי, ולאורך זמן הפך למתון.

יש לציין כי יעילות הדרכת ההורים פחתה עבור ילדים אשר סבלו מהפרעת התנגדות ובעיות התנהגות משמעותיות אחרות. במקרים אלו, מומלצת התערבות מקיפה יותר הכוללת טיפול בילד ועבודה מערכתית, הכוללת גם את מעורבות המערכת החינוכית בה הילד לומד. כמו כן, המחברים ממליצים על בניית התערבות טיפולית המותאמת לקשיים הספציפיים לילד ולהוריו.

ביבליוגרפיה

A meta-analysis of behavioral parenttraining for children with attention deficit hyperactivity disorder. Lee, Pei-chin; Niew, Wern-ing; Yang, Hao-jan; Chen, Vincent Chin-hung; Lin, Keh-chung. Research in Developmental Disabilities, Vol 33(6), Nov-Dec 2012, 2040-2049.

מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22