חיפוש

האם שיעורי בית ב-CBT אכן יעילים? סיכום מאמרם של קזנטיס ועמיתים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

שימוש בשיעורי בית- מטלות אותן המטופל מבצע בין המפגשים הטיפוליים- הוא טכניקה טיפולית מרכזית וייחודית למודל הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. טכניקה זו מיושמת במסגרת טיפול קוגניטיבי התנהגותי למגוון מצבים קליניים שביניהם מניעת חזרה לשימוש באלכוהול, בעיות של דימוי גוף, אישיות גבולית, דלוזיות, הפרעות חרדה שונות, בדידות ותסמונת טורט. מספר מחקרים בוצעו בעבר במטרה לבחון את יעילותן של מטלות אלו המכוונות לשנות את התנהגות המטופל גם בהיעדר המטפל. מחקרים אלו תמכו ביעילות השימוש בשיעורי בית במסגרת טיפול קוגניטיבי התנהגותי אך לטענתם של Kazantzis et al (2000), מחקרים אלו לא לקחו בחשבון משתנים מתווכים אשר עשויים להשפיע על יעילות הטיפול וסבלו מבעיות מתודולוגיות נוספות. על רקע טענה זו, Kazantzis et al ערכו מטא אנליזה של מחקים אשר עסקו בהשפעת השימוש בשיעורי בית על תוצאות הטיפול, ובחנו מספר היבטים של נושא זה.

תוצאות המטא אנליזה הצביעו על כך שמתן שיעורי בית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי תורמת ליעילות הטיפול, וכי מידת ההיענות של שהמטופל לביצוע שיעורי בית אלו תורם באופן משמעותי להשפעת מתן שיעורי הבית על התוצאות: גודל האפקט של מתן שיעורי הבית היה 0.36 ואילו גודל האפקט של היענות המטופל היה 0.22. ממצא זה תואם את הטענות התיאורטיות העומדות מאחורי טכניקת מתן שיעורי הבית.

מעבר לבחינת ההשפעה של מתן שיעורי הבית וההיענות להם, החוקרים ביקשו לבחון האם משתנים נוספים משפיעים על יעילות השימוש בשיעורי בית.
בחינה זו הצביעה על כך ששימוש בשיעורי בית השפיע באופן משמעותי יותר על תוצאות הטיפול בקרב מטופלים אשר סבלו מדיכאון ביחס למטופלים אשר סבלו מהפרעות חרדה. יחד עם זאת, החוקרים מציינים כי יש לבחון באופן מעמיק יותר ממצא זה וממליצים על המשך המחקר בתחום.
כמו כן, נמצא כי שימוש בשיעורי בית מגוונים היה יעיל יותר ממתן שיעורי בית ספציפיים, כך שמטופלים שקיבלו שיעורי בית מגוונים יותר הגיעו לתוצאות טיפוליות טובות יותר.

ביבליוגרפיה

Homework assignments in cognitive and behavioral therapy: A meta-analysis. By Kazantzis, Nikolaos; Deane, Frank P.; Ronan, Kevin R. Clinical Psychology: Science and Practice, Vol 7(2), 2000, 189-202.