חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • פירושי העברה בטיפול בהפרעות אישיות: סיכום מאמרם של הגלנד ועמיתים

פירושי העברה בטיפול בהפרעות אישיות: סיכום מאמרם של הגלנד ועמיתים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הפרעות אישיות מוכרות בספרות הפסיכיאטרית-פסיכולוגית כהפרעות המלוות בסימפטומים רבים אשר גורמים למצוקה ופגיעה משמעותית בתפקוד. כיום קיימים מודלים טיפוליים רבים להפרעות האישיות השונות, הכוללים לא פעם שילוב בין פסיכותרפיה לטיפול תרופתי. מחקרים רבים אשר בחנו באופן שיטתי את יעילות המודלים הטיפוליים בהפרעות אישיות הניבו תוצאות חיוביות אך לטענת החוקרים מחברי המאמר, מחקרים אלו נגועים לא פעם בבעיות מתודולוגיות כמספר מטופלים נמוך, התעלמות מנשירה, התייחסות לסימפטומים ולא לליבת הפרעת האישיות, היעדר מעקב לאורך זמן וכן הלאה.

מחקרים אשר השוו בין יעילותם של מודלים טיפוליים שונים הניבו תוצאות שונות, כאשר מרבית המחקרים הצביעו על היעדר הבדלים בתוצאות הטיפול. לעומת זאת, אחד המחקרים הצביע על עדיפות הטיפול הדינמי על הטיפול הממוקד בפתרון בעיות, אחר מצא כי טיפול קוגניטיבי התנהגותי עדיף על פני טיפול דינמי קצר מועד עבור אישיות נמנעת ומחקר נוסף מצא כי טיפול ממוקד סכמה ארוך טווח יעיל יותר עבור בעלי אישיות גבולית ביחס לטיפול ממוקד העברה. במחקר נוסף שהתמקד באישיות הגבולית נמצא כי הטיפול הדיאלקטי יעיל יותר מטיפול פרטני "רגיל" בהפחתת התנהגויות אובדניות ומניעת נשירה. מרבית המחקרים תמכו בכך שטיפול קצרי מועד אינם מספקים מענה מלא למטופלים עם הפרעות אישיות.

המחקר הנוכחי התמקד בבחינת יעילותם של פירושי העברה בטיפול בהפרעות אישיות- פירושים אשר עומדים בלב הטיפול הדינמי. ההנחה העומדת מאחורי השימוש בפירושי העברה היא כי מערכת היחסים בין המטפל למטופל מושפעת באופן מהותי מדפוסי יחסי העבר של המטופל. בהתאם, התמקדות באינטראקציות והקונפליקטים ביחסי המטפל-מטופל ישפיעו באופן ישיר ויגעו בבעיות הליבה של המטופל. על פי גישה זו, פירושי העברה יביאו לשינויים יציבים וארוכי טווח.

דיווחים קודמים תומכים בטענה כי מטופלים עם איכות יחסי אובייקט נמוכה נתרמים משמעותית מפירושים ממוקדי העברה, וכי תרומה זו ניכרת גם שנים לאחר סיום הטיפול. מטופלים עם הפרעות אישיות מראים נטייה דומה, אך המחקר לא הניב תוצאה מובהקת מבחינה סטטיסטית. במחקר הנוכחי התמקדו החוקרים בבחינת השפעתם של פירושי העברה על סימפטומים מהותיים להפרעות האישיות ועל יחסים בין אישיים.

במחקר השתתפו 46 מטופלים עם הפרעות אישיות, מרביתם מקלאסטר C (אישיות נמנעת, אובססיבית קומפולסיבית ותלותית) אשר הוקצו לקבוצת המחקר בה ניתן טיפול דינמי מלווה פירושי העברה במשך שנה, או לקבוצת הביקורת בה ניתן טיפול דינמי ללא פירושי העברה. תוצאות המחקר הנמדדות היו שיפור בסימפטומים המאפיינים את הפרעת האישיות, שיפור ביחסים הבין אישיים של המטופל וירידה בפנייה לשירותי הבריאות בשלושת השנים שלאחר הטיפול.

תוצאות המחקר העידו על יעילות השימוש בפירושי ההעברה: מטופלים שבטיפול בהם נעשה שימוש בפירושי העברה הפגינו שיפור בסימפטומים העומדים בבסיס הפרעת האישיות וביחסיהם הבין אישיים, אחוז הנשירה בטיפולים אלו ירד לאפס ואחוז הפנייה לשירותי הבריאות ירד ב-50%. במעקב שנערך שלוש שנים לאחר סיום הטיפול, 73% מהמטופלים שטופלו באמצעות פירושי העברה לא ענו על הקריטריונים לאבחון הפרעת אישיות. זאת, בהשוואה ל-44% בלבד בקבוצת הביקורת.

על בסיס תוצאות אלו החוקרים הסיקו כי בעלי הפרעות אישיות מקלאסטר C, ובעלי הפרעות אישיות מתונות מקלאסטר B (אישיות גבולית, היסטריונית, אנטי סוציאלית ונרקסיסטית) נתרמים באופן משמעותי מהשימוש בפירושי העברה. זאת, מאחר וחלק ניכר מדפוסי הקשיים הרגשיים והבין אישיים העומדים בליבת הפרעות האישיות מתעוררים ומתבטאים גם בקשר הטיפולי והופכים נגישים דרך פירושי ההעברה. כאשר המטפל אינו מתייחס להיבטים אלו, המטופל חש פחות מוחזק ומובן ובאופן טבעי יעילות הטיפול נפגעת והסיכוי לנשירה גדל.

ביבליוגרפיה:

Long-term effects of transference interpretation in dynamic psychotherapy of personality disorders. By Høglend, P.; Dahl, H.-S.; Hersoug, A. G.; Lorentzen, S.; Perry, J. C.
European Psychiatry, Vol 26(7), Oct 2011, 419-424.