חיפוש

מה המחקר מספר לנו על יעילות הטיפול הזוגי?

פורסם על ידי אלן גורמן

בשנים האחרונות גדלים המאמצים לחיבור בין המחקר לפרקטיקה ב"שטח". Gurman, בסקירה מקיפה של מחקרים בתחום הטיפול הזוגי, מתייחס למספר שאלות מרכזיות הנוגעות לטיפול הזוגי ולממצאים מחקריים שהתקבלו לגביהן: האם טיפול זוגי אפקטיבי? האם כל שיטות הטיפול הזוגי יעילות? האם חלק מהתרפיות הזוגיות יעילות יותר מאחרות?

האם טיפול זוגי אפקטיבי?

כן. החל מהניתוחים הנראטיביים שנערכו ב-1973 ועד לממצאי מחקרים אמפיריים שפורסמו בשנים האחרונות, התקבלו תוצאות המוכיחות את יעילותו של הטיפול הזוגי. תוצאות אלו הן אוניברסליות, כאשר כשני שליש מהזוגות מדווחים על שיפור- אחוזי שיפור דומים לאחוזים המתקבלים במחקר על יעילות הטיפול הפרטני.

האם כל שיטות הטיפול הזוגי יעילות?

מרבית השיטות הטיפוליות טרם זכו לבדיקה אמפירית ולמחקר השוואתי. שיטות טיפול כ-Structural-strategic (Leff, Vearnals, Brewin, Wolff et al., 2000), MRI-style (Goldman & Greenberg, 1992), and insightoriented (Snyder, Wills, & Grady-Fletcher, 1991)

זכו לבחינה מחקרית מועטה אך כאשר נבדקו זכו לתוצאות חיוביות שנשמרו לאורך זמן.

עד כה נבחנו באופן מבוקר רק שתי שיטות טיפול זוגי: תרפיה ממוקדת אמוציות (EFT) וטיפול זוגי התנהגותי על שלושת המודלים הנפוצים שלו- תרפיה משפחתית התנהגותית קלאסית, טיפול זוגי קוגניטיבי התנהגותי וטיפול זוגי התנהגותי אינטגרטיבי. יעילותן של שיטות אלו הוכחה במחקרים רבים. שיטות או "בתי ספר" אחרים לטיפול זוגי לא זכו לתמיכה מחקרית רשמית.

האם חלק מהתרפיות הזוגיות יעילות יותר מאחרות?

לא. מעט מאוד מחקר השוואתי נערך בתחום הטיפול הזוגי, ותוצאות ההשוואות שנערכו הצביעו על הבדלים זעירים ולא קבועים בין שיטות הטיפול השונות.

מלבד לסיוע בקשיים ביחסים וקונפליקטים זוגיים, טיפול זוגי מסייע לטיפול בבעיות הנחשבות ל"הפרעות פסיכיאטריות אינדיווידואליות"?

טיפול זוגי אינו מכוון לסייע בבעיות אישיות, אך מחקרים מצביעים על תרומתו החיובית לשיפור סימפטומים של הפרעות אשר מתקיימות פעמים רבות לצד קשיים זוגיים, ביניהן דיכאון, חרדה, אלכוהוליזם ו-PTSD הקשור בטראומות ילדות. שיפור זה נמצא בטיפולים זוגיים בשיטות התנהגותיות וב-EFT.

ביבליוגרפיה

Couple therapy research and the practice of couple therapy: Can we talk? Gurman, Alan S. Family Process, Vol 50(3), Sep 2011, 280-292.