חיפוש

האיד המודע - תקציר והפנייה למאמרו של פרופ' סולמס, 2013

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

נוירופסיכואנליזה

נוירופסיכואנליזה היא תחום אינטרדספלנרי שמעודד דיאלוג בין מחקרים ממדעי המוח לחשיבה פסיכואנליטית. הנוירופסיכואנליזה נוסדה כתחום מחקרי עצמאי על ידי פרופ' מארק סולמס, נוירולוג ופסיכואנליטיקאי מדרום אפריקה, והיא מאפשרת בחינה של הגותו של פרויד בכלי המחקר של ימינו.

שני אספקטים של הגוף המיוצגים במוח

אנו מזמינים אתכם להתוודע לתיאוריה האינטגרטיבית - "האיד המודע" (Conscious Id) - של פרופ' סולמס, דרכה הוא מתייחס לשני אספקטים שונים של הגוף המיוצגים במוח ולקשר שלהם למושגים פסיכואנליטיים.

בהמשך לממצאים מחקריים הוא ממשיג שני אספקטים אלו כגוף החיצוני (The External Body) וכגוף הפנימי (The Internal Body). לדבריו, בעוד ייצוג הגוף החיצוני נוצר באמצעות מפה סומטוטופית במוח לפי ספציפיות של מיקום, ייצוג הגוף הפנימי קשור לעצבוב וויסות של המערכת העצבית האוטונומית והוגטטיבית, ומגיב לספציפיות כימיקלית. כמו כן, ייצוג הגוף החיצוני מאפשר לנו לתפוס דברים (גם את גופנו) כאובייקטים, וזאת לעומת, ייצוג הגוף הפנימי שקשור לתחושות סובייקטיביות.

כיצד הבנות לגבי ייצוגי הגוף החיצוני והפנימי תורמות למושגי האגו והאיד "המסורתיים"?

פרופ' סולמס מתייחס לגוף החיצוני כמקביל למושג האגו של פרויד (האגו מבוסס על תחושות גופניות), ולגוף הפנימי כמקביל למושג האיד. מאחר והגוף הפנימי מאופיין גם בסוג של מודעות, וקשור לפעילות קורטיקלית, הוא רואה באיד כמודע. להמשגה חדשנית זאת יש השלכות קליניות מרחיקות לכת!

מוזמנים להכיר את התיאוריה יותר לעומק במאמר בנושא שהתפרסם ב-2013 בז'ורנל של החברה הבינלאומית לנוירפסיכואנליזה', והוא מובא כאן באדיבותם.

(Solms M. (2013). The Conscious IdNeuropsychoanalysis, 2013, 15 (1

להמשך קריאה:

נוירופסיכואנליזה: גשר בין שפות תיאורטיות ומחקריות שונות – ראיון עם אירית ברזל-רווה

"האיד המודע": הרצאות מצולמות של פרופ' סולמס, 2011