תפריט נגישות

האבות בוכים בלילה: צילומים מכנס דיכאון לאחר לידה אצל אבות

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 31/19

מצוקה בקרב גברים במעבר לאבהות | השלכות ארוכות טווח של דיכאון אבהי על התפתחות הילד | חשיפת החור השחור בלא מודע החברתי | הקשר בין דיכאון אחרי לידה בקרב אימהות ואבות

דיכאון אחרי לידה אצל אבות

האבות בוכים בלילה: צילומים מכנס דיכאון לאחר לידה אצל אבות

בחודש הקודם נערך ערב העיון "האבות בוכים בלילה: דיכאון לאחר לידה של אבות בראייה מחקרית וקלינית", מטעם מרכז SEED להתפתחות רגשית מוקדמת במכללה האקדמית ת"א-יפו. הערב ביקש לעסוק בתופעה שאינה מדוברת דיה לעומת מקבילתה – דיכאון לאחר לידה אצל אימהות. בניגוד לדעה הרווחת, הידע המחקרי כיום מלמד כי גם גברים סובלים מדיכאון אחרי לידה ואף מצביע כי התופעה מתרחשת בשיעור דומה לזה שבקרב נשים. על אף שמדובר בתופעה משמעותית, בימינו היא עודנה בשוליים ולכן גברים רבים הסובלים מדיכאון לאחר לידה חשים צורך להסתיר את מצוקתם ואינם פונים לקבלת עזרה מתאימה. בגיליון הנוכחי אנו מביאים הרצאות שונות מערב העיון, לצד מאמרים אשר עוסקים בדיכאון לאחר לידה אצל אבות, השלכותיו ודרכי הטיפול בו.

נפתח עם הרצאתו של פרופ' גיל גולדצויג אשר הציג ממצאים של מחקר שעסק בדיכאון לאחר לידה אצל אבות. ממצאי המחקר הצביעו על עלייה בסימפטומים דיכאוניים לאחר הלידה אצל כרבע מן הגברים שהשתתפו במחקר. נמצא כי גברים בעלי ציפיות לא ריאליות לפני הלידה, כלומר ללא ייצוג הולם של קשיים ומורכבות במעבר להורות, היו בסבירות גבוהה יותר לחוות דיכאון לאחר הלידה.


נמשיך עם הרצאתה של ד"ר דנה שי אודות השלכות ארוכות טווח על הורות ועל התפתחות הילד של דיכאון לאחר לידה אצל אבות. ד"ר שי הסבירה כי אבות צעירים מושפעים יותר מן המעבר להורות מאשר אבות מבוגרים והציגה ממצאים של מחקר אורך שערכה. ממצאי המחקר הצביעו על קשר מתווך בין דיכאון אבהי, היכולת להציב גבולות מאוזנים לילד ורמת הצייתנות של הילד בשלב מאוחר יותר.הרצאה מצוינת נוספת של מר יהושע לביא ביקשה לשפוך אלומת אור על אבהות בכדי לחשוף את חור השחור בלא מודע החברתי. ההרצאה התקיימה כדיון בין לביא לקהל, אשר בחנו במשותף שאלות וטענות ביחס למודל הגבריות והאבהות המצויים בחברה המערבית כיום.

נסיים עם מאמר קצר המהווה סיכום למחקרם של Don & Mickelson משנת 2012. המאמר עוסק בתרומתו של דיכאון אחרי לידה אצל אימהות בהתפתחות דיכאון אחרי לידה אצל אבות. כותבי המאמר ביקשו להסביר ממצאים של מחקרים קודמים אשר הראו כי דיכאון של האם הוא הגורם המנבא המרכזי לדיכאון של האב. בתוך כך, הכותבים מציעים כי רמת התמיכה הזוגית ומידת שביעות הרצון מן הזוגיות, הם אשר מייצרים את הקורלציה בין דיכאון לאחר לידה אצל אימהות ואבות