חיפוש

גאווה ודעות קדומות – זהויות ונרטיבים במפגש הטיפולי

ד"ר אלינער פרדס

ב-2004 יצא לאור ספר שהוקדש ל"תרבות ומגדר במפגש הטיפולי". אחד הפרקים בספר הזה מתמקד בסוגיות הנוגעות לטיפול בלהט"בים. הנקודות הבאות לקוחות מקטע בפרק זה, העוסק בתפקיד המכונן של השיח בעיצוב הזהות, בחשיבות ההכרה בהקשר החברתי-תרבותי בתוכו מרחשים תהליכי טיפול ובאופנים בהם יכולות הטיות כגון הומופוביה והטרוסקסיזם לחלחל למפגש הטיפולי.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן