חיפוש

אהבה בצהרי היום: סיכום מאמרה של דייוויס על העברה נגדית אירוטית

פורסם על ידי גינת אנגל

המאמר מציג את השינוי בהתייחסות לעבודה של המטפל עם תהליכי ההעברה בטיפול לאורך השנים עם המעבר ממודל דחפי One-person , למודל התייחסותי של Two-person.

דיוויס מתמקדת בקאונטר-טרנספרנס ארוטי ובהתנגדויות שמונעות מהמטפל מלהשתמש בו באופן חופשי ונכון, בעיניה. דיוויס מתמקדת לא מעט בערוץ הפיזי, המקדד את החוויה במקביל לערוץ הקוגניטיבי. טוענת שזה ערוץ שממעטים להקשיב לו, ומייחסים אותו למצבים קיצוניים ורגרסיביים. זאת, למרות שאפשר להרוויח הרבה מאד מהקשבה אליו, בעיקר במצבים בהם החוויה נחסמה בפני קידוד סימבולי-מילולי ואז הגישה היחידה הקיימת היא דרך הערוץ הזה (דוגמא קיצונית היא טראומות, אך למעשה כל חוויה לאורך ההתפתחות).

החשש מדיאלוג פתוח בתכנים שונים כאהבה ותשוקה מונע לדעתה של דיוויס מאובדן ההבחנה, אצל מטפלים ומטופלים כאחד, בין מחשבה ומעשה (צמצום מרחב סימבולי). למשל: האוניברסאליות של הפנטזיה האדיפלית והטרור הארוטי חסר הגבולות הפרה-אדיפלי הולכת לאיבוד לנוכח האימה המתעוררת מול מימוש גילוי עריות (ועיסוק בטראומות בתחום). כמו כן, דיוויס מציגה תיאור מקרה ודנה דרכו בחשיפת הקאונטר-טראנספרנס הארטי בפני המטופל, ובהשפעת החשיפה על התהליך הטיפולי.

מובא לקוראינו סיכום המאמר, שנערך על ידי גינת אנגל. 

על המסכמת - גינת אנגל

גינת אנגל היא פסיכולוגית קלינית העובדת בקליניקה פרטית בתל אביב ובשרון ובקבוצת 'שיח'.

ספרות

Davies, J. M. (1994). Love in the afternoon: A relational reconsideration of desire and dread in the countertransference. Psychoanalytic Dialogues, 4(2), 153-170.‏ ISO 690