מפגשים בין פסיכואנליזה וקולנוע

החברה הפסיכואנליטית בישראל

מפגשים בין פסיכואנליזה וקולנוע