חיפוש

פוטותרפיה - צילום כסיפור הנפש

 

קורסי בחירה ייחודיים מיד לאחר החגים
קורס סיביטי ממוקד רגש- קורס העוסק בטכניקות ממוקדות רגש מתוך עולם ה-CBT, בשילוב עקרונות מ-3 גישות מרכזיות: Somatic Experiencing, הטיפול הדינאמי הממוקד חוויה EDT, טיפול ממוקד רגש EFT
CBT אינטגרטיבי, חיפה
אוקטובר 2021
פסיכיאטריה משפטית
מטרת התכנית היא להקנות למשתתפיה ידע ומיומנויות קליניות, מדעיות ומחקריות בתחומי הפסיכיאטריה המשפטית.
הטכניון, חיפה
שנה"ל תשפ"ב
סדנת הדרכה מקוונת בפסיכותרפיה מתוך עמדה התייחסותית
סדנת ההדרכה תשלב הדרכה קבוצתית יחד עם למידה תיאורטית. מדי מפגש יובא טיפול להדרכה. הדיון בטיפול יוביל להתמקדות בסוגיה תיאורטית.
קבוצת "שיח", אונליין
אוקטובר 2021
ביופידבק: הכשרה ויישומים קליניים שלב א'
מטרת ההכשרה היא לאפשר למטופל לרכוש יכולות זיהוי, ויסות וניהול של התהליכים הפסיכופיזיולוגיים בגופו, בהליך הדדי ודיירקטיבי לצד המטפל. הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת על ידי הפ"י​.
מכון מפרשים
החל מה- 05/11/21
קורסי בחירה ייחודיים מיד לאחר החגים
קורס סיביטי ממוקד רגש- קורס העוסק בטכניקות ממוקדות רגש מתוך עולם ה-CBT, בשילוב עקרונות מ-3 גישות מרכזיות: Somatic Experiencing, הטיפול הדינאמי הממוקד חוויה EDT, טיפול ממוקד רגש EFT
CBT אינטגרטיבי, חיפה
אוקטובר 2021
פסיכיאטריה משפטית
מטרת התכנית היא להקנות למשתתפיה ידע ומיומנויות קליניות, מדעיות ומחקריות בתחומי הפסיכיאטריה המשפטית.
הטכניון, חיפה
שנה"ל תשפ"ב
סדנת הדרכה מקוונת בפסיכותרפיה מתוך עמדה התייחסותית
סדנת ההדרכה תשלב הדרכה קבוצתית יחד עם למידה תיאורטית. מדי מפגש יובא טיפול להדרכה. הדיון בטיפול יוביל להתמקדות בסוגיה תיאורטית.
קבוצת "שיח", אונליין
אוקטובר 2021
ביופידבק: הכשרה ויישומים קליניים שלב א'
מטרת ההכשרה היא לאפשר למטופל לרכוש יכולות זיהוי, ויסות וניהול של התהליכים הפסיכופיזיולוגיים בגופו, בהליך הדדי ודיירקטיבי לצד המטפל. הקורס מוכר כהשתלמות מקצועית מובהקת על ידי הפ"י​.
מכון מפרשים
החל מה- 05/11/21